Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Konkurs Krus
Dodane przez sp_bieniewice dnia 11.03.2018 17:30:20
          Już po raz VIII Oddział Regionalny KRUS Warszawa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”
Celem konkursu jest:
1) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;
2) popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV-VII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.
Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz opatrzona pieczęcią szkolną.
Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace plastyczne bez dołączonego formularza nie będą brać udziału w konkursie.
Pracę zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wezmą pod uwagę:
a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie
b) walory estetyczne pracy
c) oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu

Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.
Zapraszamy do licznego uczestnictwa w konkursie.

Prace należy wykonać do 5.04.2018r. i złożyć u p. Hanny Wasilewskiej-Weiss lub p. Magdaleny Kacalińskiej.