Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach "Pomóżmy dzieciom z Syrii"
Dodane przez sp_bieniewice dnia 31.03.2019 09:30:28
          Projekt pt. "Pomóżmy dzieciom z Syrii" został przeprowadzony w naszej szkole zgodnie z harmonogramem otrzymanym od Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie naszej szkoły nie są obojętni na los i krzywdę dzieci na całym świecie.
Kiedy dowiedzieli się o akcji charytatywnej natychmiast włączyli się do działania.
Zapoznano uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z celami projektu, z sytuacją dzieci w Syrii, pokazano jak wojna wpływa na życie dziecka.
Ustalono więc, że zorganizują "Słodką kawiarenkę", gdzie sprzedawane będą ciasta, ciasteczka, babeczki i napoje. Dochód z tej akcji przekazany zostanie na pomoc dzieciom z Syrii.
Wszystkie klasy poprzez przyniesienie słodkich wiktuałów i napojów włączyły się do akcji charytatywnej.
Uczennice klasy VIIb zajęły się przygotowaniem stoiska i sprzedażą słodkości.
Akcja,,Pomóżmy dzieciom z Syrii ” cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci, rodziców i nauczycieli. Chociaż 1 porcja kosztowała symboliczna złotówkę, udało się zgromadzić ponad 600 zł, które zasilą konto Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.
Dziękujemy tym, którzy przynieśli słodkości, tym którzy zajęli się sprzedażą ( uczennice klasy VIIB - Kinga Podgórska, Kasia Szymańska). Szczególne podziękowania kierujemy do klasy VB, którzy z własnych środków wpłacili kwotę w wysokości 100 zł na ten cel.
Udział w projekcie uświadomił uczniom, że pomaganie jest nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można podarować innym dzieciom szansę na normalne życie. Ponadto kształtuje wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego.