Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Akcja strajkowa w szkole
Dodane przez sp_bieniewice dnia 04.04.2019 19:10:45
          Szanowni Rodzice!

W naszej szkole odbyło się referendum dotyczące strajku. Wzięło w nim udział 52% pracowników, z których ponad 88% opowiedziało się za przystąpieniem do strajku. W związku z tym nasza placówka od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. przystępuje do akcji strajkowej. Oznaczać to będzie, że część nauczycieli nie podejmie czynności związanych z wykonywaną pracą, pozostali przystąpią do pracy. Zajęcia w naszej szkole będą się odbywać zgodnie z planem, z małymi zmianami, o których na bieżąco będziemy Państwa informować.
Jednocześnie przypominamy, że dni 10, 11, 12 oraz 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. zostały ustalone jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wówczas odbywać się będą egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasisty. W naszej szkole egzaminy odbędą się zgodnie z planem.
W dniach przeznaczonych na przeprowadzenie egzaminów oraz 18 i 19.04.2019 r. w szkolnej świetlicy będzie zapewniona opieka dla uczniów w godzinach: 7.00 - 17.30.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach