Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Klasy VI na zielonej szkole...
Dodane przez sp_bieniewice dnia 14.05.2019 20:09:00
          Zielona szkoła to forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia. Ma spełniać określone cele dydaktyczno-wychowawcze i integracyjne.
Wspólny wyjazd nauczyciela z dziećmi ułatwia poznanie się, stwarza różne sytuacje edukacyjne.
Pobyt na „Zielonej szkole” stwarza przed dzieckiem możliwość samorozwoju, emocjonalnych przeżyć estetycznych, uczy wrażliwości na dobro i piękno. To przygoda i sprawdzenie samodzielności.
Nauka poza szkolnymi murami staje się interesująca, bezpośrednia i twórcza. Zajęcia w kontakcie z przyrodą, znajomość praw rządzących w środowisku dają szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec Ziemi, dziedzictwa kulturowego i postaw zdrowotnych.
Taką szansę otrzymali uczniowie klas szóstych, którzy od 13 maja pod troskliwa opieką pań Anny Ludwin - Właszczuk, Marty Krzeszowskiej i Lidii Bogusiewicz przebywają na zielonej szkole w Szczyrku.
Wyjazd ten łamie stereotypy. Nasze dzieci pokazują swoim zaangażowaniem, że w czasie deszczu wcale się nie nudzą. Zamiast tego z wielkim zaangażowaniem bawią się wspólnie, dostarczając sobie nawzajem niesamowitych emocji. Tak trzymać!!!