Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach By gimnazjalist to brzmi dumnie
Dodane przez sp_bieniewice dnia 16.11.2010 21:15:48
Tradycj Gimnazjum w Zespole Szk im. Jana Pawa II w Bieniewicach jest uroczysto, w trakcie ktrej uczniowie klas pierwszych w obecnoci Dyrekcji szkoy, Grona Pedagogicznego i swoich rodzicw skadaj lubowanie. Od tego momentu staj si penoprawnymi czonkami spoecznoci uczniowskiej naszej szkoy.
Podniosa atmosfera, oprawa artystyczna, tekst przysigi, symboliczny moment pasowania na ucznia nie pozwalaj wymaza ze wspomnie tej uroczystoci.
Kadego roku w do naszej szkoy trafiaj absolwenci szk podstawowych. To oni przez najblisze trzy lata tworzy bd "wizerunek" szkoy biorc aktywny udzia w yciu szkoy, licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.. Wszystko zaczyna si od uroczystego lubowania, podczas ktrego przyjci zostaj w szeregi uczniowskie!

Rozszerzona zawartość newsa
My uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Zespole Szk im. Jana Pawa II w Bieniewicach, uroczycie lubujemy:
• Dba o honor i tradycje naszego gimnazjum, godnie zachowywa si w kadej sytuacji.
lubujemy!
• Rzetelnie wypenia swe obowizki, nieustannie pracowa nad wzbogaceniem swej wiedzy.
lubujemy!
• Postpowa zgodnie z nauk goszon przez patrona naszej szkoy Ojca witego Jana Pawa II.
lubujemy!
• Doskonali w swoim charakterze pilno, ambicj, uczciwo, szlachetn rywalizacj.
lubujemy!
• Ksztatowa postaw patriotyzmu i przywizania do tradycji.
lubujemy!
• Kierowa si szacunkiem wobec rodzicw, nauczycieli i innych pracownikw szkoy.
lubujemy!
• Tworzy dobry wizerunek naszej szkoy, sawi imi jej Patrona.
Na sztandar szkoy
lubujemy!

Pierwszoklasici mieli za zadanie zaprezentowa si od jak najlepszej strony. Przygotowywali si do tego przez ponad miesic. Jedne grupy przygotoway pokaz mody, inne piosenki i tace a jeszcze inne - scenki kabaretowe. Pierwszoklasici byli bardzo zdenerwowani i stremowani, ale strach min, gdy wyszli na rodek sali gimnastycznej i wystpowali.
Potem odbyy si rne konkursy i konkurencje pokazujce, ktra klasa radzi sobie lepiej np. w wiedzy o szkole i wychowawcy, biegu w butach gumowych itp.
Ich wystpy poddane byy ocenie jury. Po tak wspaniaych prezentacjach nikogo nie zdziwi wynik jurorw, ktrzy jednogonie stwierdzili, e wygranymi s wszyscy pierwszoklasici.
Nad caoci uroczystoci czuway panie: Izabela iška i Barbara Siedlecka.
Popoudniu wszyscy ponownie spotkali si na dyskotece szkolnej.