Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Zakończenie roku szkolnego 2019/20
Dodane przez sp_bieniewice dnia 27.06.2020 23:56:51
          Zgodnie z planem, zakończenie roku szkolnego 2019/20 miało miejsce 26 czerwca. Gdyby nie pandemia koronawirusa, uczniowie z całej Polski w piątek odebraliby świadectwa szkolne w tradycyjny sposób. Niestety nasze zakończenie odbyło się tak jak w większości szkół bez tradycyjnej akademii i uroczystego wręczanie świadectw z wyróżnieniem i nagród.
W tym dniu uczniowie podzieleni na małe grupy uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami według ustalonego harmonogramu. Zachowując szczególne środki ostrożności i bezpieczeństwa odbierali świadectwa szkolne, nagrody i dyplomy.
Najbardziej na ten moment czekali uczniowie klas VIII - odbierając świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dołączyli do grupy absolwentów naszej szkoły. . Wszyscy żałowali, że pandemia uniemożliwiła im tradycyjnego pożegnania ze szkołą, nauczycielami, młodszymi koleżankami i kolegami.
Z ogromnym przejęciem i niecierpliwością, swoich świadectw szkolnych oczekiwali również uczniowie klas I. Odświętnie ubrani z wypiekami na twarzy z wielką dumą, powagą i radością z rąk wychowawców odbierali świadectwa i nagrody książkowe.
Wyjątkowo długie było zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - trwało od godz. 7.40 kiedy to uczniowie klas VIII rozpoczęli swoje spotkania - do godz.15.05, kiedy to ostatni uczniowie w tym dniu opuścili szkolne mury. W ten sposób dla wszystkich zaczęły się wakacje.