Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Procedury bezpieczeństwa
Dodane przez sp_bieniewice dnia 02.09.2020 20:30:27
          Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach zawierające:
1. Obowiązki dyrektora szkoły,
2. Obowiązki pracowników,
3. Obowiązki rodziców.
4. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym,
5. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby COVID - 19,
6. Postanowienia końcowe,
7. Załączniki:
a) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
b) Regulamin organizacji przerw śródlekcyjnych w Szkole Podstawowej w Bieniewicach w roku szkolnym 2020/21
c) Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i wyjść na boisko w czasie trwania pandemii COVID - 19
d) Regulamin przebywania w pracowni informatycznej i korzystania z komputerów w czasie trwania pandemii COVID - 19
e) Regulamin Świetlicy szkolnej
f) Regulamin funkcjonowania Biblioteki Szkolnej.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872).

Procedury bezpieczeństwa (kliknij)