Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Regulamin konkursu kolęd w języku angielskim
Dodane przez sp_bieniewice dnia 15.12.2020 20:39:49
          Miłośników kolędowania zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie kolęd i piosenek w języku angielskim oraz zapoznania się z regulaminem konkursu.

WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PIOSENEK
BOŻONARODZENIOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM


REGULAMIN


Cele konkursu:
•motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i poszukiwanie nowych możliwości
edukacji,
•rozwijanie umiejętności językowych,
•rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek oraz piosenek
bożonarodzeniowych,
•ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci
•promowanie kultury i tradycji bożonarodzeniowych angielskiego obszaru
językowego.

Termin konkursu:
22 grudnia

Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs odbędzie się w formie zdalnej.
2.Każda klasa zaproszona do udziału w konkursie może wytypować do 2 reprezentantów.
3.Chętni uczniowie
-A nagrywają swój występ w formie pliku dźwiękowego, lub
-B nagrywają swój występ w formie filmiku video, lub
-C występują online w dniu konkursu
4. Plik z nagraniem należy przesłać do dnia 21 grudnia
5. Uczestnicy konkursu występują indywidualnie.
6. Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy III – V szkoły podstawowej
- klasy VI-VIII szkoły podstawowej
7. Uczestnicy wykonują dowolnie wybrany jeden utwór w języku angielskim ,
- kolęda/piosenka bożonarodzeniowa musi być zaśpiewana z pamięci,
- utwory mogą być wykonywane z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem własnym
lub a’capella
- wykonaniu kolędy mogą towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu,
- kolejność występów jest ustalana przez organizatorów.
- długość utworu nie może przekraczać 3 minut.
8. Występy oceni jury, nauczyciele j. angielskiego: Magdalena Radziszewska i Magdalena Wachowiak

Kryteria oceny:
1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury Magdalena Radziszewska i Magdalena Wachowiak
2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę:
- oryginalność prezentowanego utworu (1-10)
- poprawność językową (1-10 pkt)
- wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ
tzn. : stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp. (1-6 pkt).
- muzykalność ( 1-10 pkt).

Nagrody:
1.Każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 lub 6 z języka angielskiego , ocena cząstkowa za aktywność, w zależności od zajętego miejsca,
2.Dla zwycięzców trzy pierwsze miejsca 1,2,3 nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY PRZYŁĄCZ SIĘ