Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Wyniki konkursu na filmik prezentujący aktywność fizyczną w czasie pandemii.
Dodane przez sp_bieniewice dnia 20.02.2021 20:07:48
          Znamy wyniki konkursu na najciekawszy filmik prezentujący ćwiczenia w ramach wychowania fizycznego w warunkach domowych, który ogłoszony został 16 stycznia br.
Konkurs miał na celu kształtowanie w dzieciach nawyków regularnego uprawiania sportu, popularyzację aktywności fizycznej jako elementu profilaktyki urazów oraz zmniejszenia ryzyka zachorowań, podniesienie świadomości nt. wpływu regularności zajęć fizycznych na kondycję psychofizyczną uczniów, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zachowanie należytych środków bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu w czasie pandemii. Konkurs był również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania ww. zagadnień.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom za wzięcie udziału w naszym konkursie, oraz Waszym rodzicom za pomoc w wykonaniu zdjęć, filmów.
Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom za nadesłane materiały, w których zaproponowali różne formy aktywności fizycznej z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Przede wszystkim za aktywność ruchową w czasie izolacji spowodowanej epidemią. W końcu w zdrowym ciele, zdrowy duch!
Po burzliwej naradzie jury konkursu postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:
w kategorii dziewcząt klas IV- VI
laureatkami I miejsca ex aequo zostały:
Marta Zaleska - uczennica klasy VA;
Emilia Cieślak - uczennica klasy VA;
Anna Zaleska - uczennica klasy VIA;
laureatkami II miejsca ex aequo zostały:
Natalia Maj - uczennica klasy IVA;
Karolina Książęk - uczennica klasy IVA;
laureatkami III miejsca ex aequo zostały:
Paulina Boryś - uczennica klasy IVA;
Zosia Dałek - uczennica klasy VA;
Julia Wolska- uczennica klasy VA.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:
Zosia Burzycka - uczennica klasy IVA;
Zosia Siniarska- uczennica klasy IVA;
Natalia Karcz -uczennica klasy VB.
W kategorii chłopców klas IV -VI
laureatami I miejsca ex aequo zostali:
Jan Sieklicki - uczeń klasy IVA;
Radosław Pluta - uczeń klasy VA;
laureatami II miejsca ex aequo zostali:
Maciej i Michał Zabost - uczniowie klasy Va;
Adam Szypke - uczeń klasy VB;
laureatami III miejsca ex aequo zostali:
Jakub Nowak - uczeń klasy VIB;
Jakub Banasiuk -uczeń klasy VIB.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Dawid Banasiuk - uczeń klasy VA;
Kajetan Godzina - uczeń klasy VIB;
Paweł Marciniak - uczeń klasy VIB.
W kategorii dziewcząt klas VI- VIII
laureatkami I miejsca ex aequo zostały:
Zuzanna Ziubińska - uczennica klasy VIIA;
Natalia Szypke - uczennica klasy VIIC;
laureatką II miejsca została:
Alicja Kościelna - uczennica klasy VIIA;
laureatkami III miejsca ex aequo zostały:
Zofia Świtek - uczennica klasy VIIA;
Iga Mielcarz - uczennica klasy VIIA.
W kategorii chłopców klas VII - VIII
laureatem I miejsca został Wojciech Godzina - uczeń klasy VIIB.
O odbiorze nagród i wyróżnień poinformujemy w późniejszym terminie.
Jeszcze raz wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.