Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Konkurs graficzny
Dodane przez sp_bieniewice dnia 03.06.2021 19:32:18
          UUprzejmie informujemy, że rozpoczął się konkurs "Moja gmina liczy się w spisie".
Celem Konkursu jest rozbudzenie kreatywności i umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu poprzez przygotowanie grafiki na temat statystycznego obrazu gminy, w której mieszka.
Uczestnik Konkursu poznaje zasoby statystyki publicznej i na ich podstawie tworzy grafikę zgodną z zasadami prezentacji danych.
✅ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu
Link do Konkursu Graficznego "Moja gmina liczy się w spisie - regulamin (kliknij)
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Konkurs organizowany jest dla młodzieży z województwa mazowieckiego urodzonej w latach 2004-2009.
4. Konkurs jest wydarzeniem organizowanym w ramach popularyzacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
5. Konkurs organizowany jest w okresie od 28 maja do 11 czerwca 2021 r.
✅TEMAT KONKURSU
1. Tematem Konkursu jest „Moja gmina liczy się w spisie”.
2. Zadanie konkursowe polega na zobrazowaniu gminy, w której mieszka Uczestnik za pomocą infografiki statystycznej.
3. Infografika powinna dotyczyć wybranego zagadnienia oraz zawierać oficjalne dane statystyczne
zaprezentowane w różnych formach takich jak na przykład: tabela, wykres, diagram, kartogram.
4. Do przygotowania infografiki można wykorzystać różne dane publikowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie:
Link do danych US (kliknij)

oraz baz danych takich jak Bank Danych Lokalnych
Link do Bank Danych Lokalnych (kliknij)

lub Demografia Link do Baza Demografia (kliknij)

5. Prace należy wykonać używając dowolnego, darmowego programu graficznego (np. Piktochart, Easel.ly, Venngage, itp.) z wykorzystaniem danych statystycznych.
6. Prace graficzne powinny być wysłane w formacie jpg lub png.