Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Witraż "Szopka bożonarodzeniowa
Dodane przez sp_bieniewice dnia 14.10.2021 19:24:58
          Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych (gmina Babice, woj. Mazowieckie) zaprasza do twórczej interpretacji tematu w ramach XVI Międzyszkolnego konkursu plastycznego 2021 r.
Cele konkursu:
✅ Zainteresowanie młodzieży sztuką,
✅Inspiracja wyobraźni twórczej młodzieży,
✅Aktywizacja środowiska szkolnego wokół tematu i formy (w roku 2020 konkurs nie odbył się z powodu pandemii, w tym roku konkurs będzie realizowany bez względu na zaostrzenie restrykcji związanych z pandemią),
✅Czerpanie z dziedzictwa kulturowego,
✅ Stworzenie możliwości rozwoju talentu,
✅Prezentacja twórczej działalności młodzieży,
✅ Promocja indywidualnych zdolności uczniów,
✅Współpraca między różnymi placówkami oświatowymi.
Regulamin konkursu:
✅ Konkurs jest adresowany do dzieci:
I kategoria - Dzieci z IV - VI klasy szkoły podstawowej
Technika – witraż papierowy,
II kategoria - Dzieci z VII, VIII klasy
Technika – witraż papierowy,
✅Zachęcamy do twórczej interpretacji tematu. Format prac wyłącznie
A-3, (prace innego formatu nie będą brane pod uwagę),
✅ Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem (Szopka), ciekawe opracowanie tematu, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja), estetyka wykonania, wykonanie witrażu z papieru (karton, bibuła itp.), praca musi posiadać charakter witrażu (elementy imitujące szybki powinny być półprzezroczyste).
✅Termin składania prac do 17 listopada 2021 r.
✅ Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły będącej organizatorem konkursu wraz z listą uczestników. Należy również podać nazwę, adres, telefon, fax lub mail szkoły (placówki),
✅ Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych),
✅ Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa lub wiek, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora) pod kierunkiem, którego praca była wykonana oraz nazwę szkoły (placówki),
✅ Należy do pracy dołączyć załącznik 1 podpisany przez rodziców (zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz wykorzystywanie wizerunku oraz dorobku uczestnika,
✅ Wernisaż (rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów) odbędzie się 26 listopada (piątek) 2021 roku o godzinie 15:00 (w przypadku zmiany terminu placówki zostaną poinformowane),
✅ Laureaci konkursu i instruktorzy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu,
✅ Nauczyciele (instruktorzy) laureatów konkursu otrzymują dyplom za udział ich podopiecznych w międzyszkolnym konkursie plastycznym,
✅ Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu,
✅ Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów,
✅ Prace konkursowe należy odebrać do 1 czerwca 2022 roku.
Prace należy złożyć w szkole do dnia 10 listopada do p. Hanny Wasilewskiej-Weiss.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.