Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Wieczór Polskiej Pieśni Patriotycznej
Dodane przez sp_bieniewice dnia 17.11.2023 23:37:02
          W ieczór Polskich Pieśni Patriotycznych, czyli Międzypokoleniowe Śpiewanie dla Niepodległej…

Echo patriotycznych pieśni rozbrzmiewało w wypełnionej po brzegi Sali widowiskowej Centrum Kultury w Błoniu, gdzie 13 listopada zgromadzili się mieszkańcy, by śpiewem uczcić wolną i niepodległą Ojczyznę, ożywić pamięć o naszych bohaterach, opowiedzieć historię o partyzanckich marszach i o żołnierzach biegnących do ataku przy wybuchach pocisków.
Wieczór Polskich Pieśni Patriotycznych przygotowali uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach pod kierunkiem Pani Anny Ziarno – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Pani Kariny Juragi - Horosz - nauczyciela muzyki oraz Pani Ewy Samsel – nauczyciela języka polskiego. Dołączyła również p. Marta Palma akompaniująca na skrzypcach.
Na wstępie, wicedyrektor szkoły Pani Mariola Wysińska bardzo gorąco powitała tych wszystkich, którzy przyjęli nasze zaproszenie i przybyli na ten niezwykły wieczór wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
Zaproszenie do wspólnego śpiewania przyjęli nasi Goście Honorowi: Prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej Pani Urszula Przymus, uczestnik powstania warszawskiego, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Jan Antoni Witkowski pseud. „Jaś”, kombatanci żołnierze AK Pan Witold Grzybowski ps. „Kot”, Ułan i żołnierz AK, powstaniec na terenie Kampinosu, który odbył trasę z Wileńszczyzny razem z oddziałem ”Doliny” , Państwo Krystyna i Zbigniew Myśliccy z oddziału „Skowronek”, proboszcz parafii świętej Trójcy w Błoniu ksiądz kanonik Tadeusz Gałecki, sekretarz gminy Przemysław Kubicki, sołtysi, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy gminy Błonie.
Po powitaniu, zabrzmiały najpiękniejsze pieśni i piosenki patriotyczne, które kiedyś zagrzewały do walki, koiły po bitwie dając namiastkę wolności, pokrzepienia i nadziei, a w tym szczególnymi dniu śpiewane publicznie były hołdem dla bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.
Niezwykły nastrój podkreślony blaskiem świec, udzielił się uczestnikom uroczystości podczas recytacji wierszy o tematyce patriotycznej, przeplatanej akordami pieśni patriotycznych.
Ten program był także krótką polską historią w pigułce. Każdy utwór poprzedzony był krótkim omówieniem okoliczności jego powstania, zawierał informację o autorach tekstów i muzyki. Znajomość historii własnej ojczyzny jest ze wszech miar wskazana i winna być w zasadzie obowiązującą. Mamy piękną, wspaniałą historię za sobą i mamy wszelkie moralne prawa być z niej dumni.
Spotkanie było nie tylko czasem zadumy nad dziejami Polski, wyrazem wdzięczności i pamięci dla naszych przodków, którzy trudzili się, walczyli i ginęli za naszą wolność, ale przede wszystkim naszym świadectwem miłości do Ojczyzny.
Miłym akcentem były wystąpienia szanownych gości: Pani Urszuli Przymus i księdza kanonika Tadeusza Gałeckiego, dziękującym organizatorom i wykonawcom za wzruszającą ucztę muzyczną oraz zaprezentowanie wysokiego poziomu artystycznego, patriotycznego i muzycznego.
Zrobiło się jeszcze milej, kiedy Pani wicedyrektor odebrała medal pamiątkowy przyznany naszej szkole przez Radę Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.
Na zakończenie uroczystości Pani Mariola Wysińska serdecznie podziękowała wykonawcom za ten wyjątkowy wieczór, pełen wzruszeń i refleksji nad wartościami, które kształtują tożsamość człowieka, bo przecież powtarzając za W. Szymborską: Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić z dala od zgryzot i pocieszeń […] Bez tej miłości można żyć, ale nie można owocować.
Pieśni patriotyczne są dowodem historii naszego narodu. Były zawsze i niech będą nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla młodego pokolenia niech będą szansą na zakorzenienie się we własnej kulturze i historii.
Wieczornica, przeszła do historii, ale wspomnienie wspólnie spędzonego czasu na długo pozostanie w pamięci uczestników.