Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Zakończenie roku szkolnego w klasach I-VII
Dodane przez sp_bieniewice dnia 29.06.2024 10:13:17
          Zakończenie roku szkolnego to upragniony dzień wszystkich dzieci i całej młodzieży, która uczęszcza do szkół. Koniec roku szkolnego oznacza dla nich wakacje, a co za tym idzie, bardzo dużo wolnego czasu od nauki.
W tym roku w piątek, 21 czerwca 2024, uczniowie w całej Polsce zakończyli rok szkolny 2023/2024 i rozpoczęli wakacje.
Uroczystość rozdania świadectw w naszej szkole, odbywała się według wcześniej przygotowanego harmonogramu: o godz. 8.00 klasy VIII, o godz. 9.30 klasy I – III i o godz. 11.30 klasy IV- VII.
Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu, powitaniu wszystkich zebranych, uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce ( średnia ocen 5,50 dla klas IV – VI i 5,20 dla klas VII-VIII) i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz uczniowie z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi, z rąk honorowego gościa uroczystości Burmistrza Błonia Pana Zenona Reszki otrzymali stypendia i nagrody, których był fundatorem. Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.
Wreszcie nadszedł czas na wręczenie przez dyrekcję szkoły w towarzystwie wychowawców poszczególnych klas, świadectw z czerwonym paskiem, które są marzeniem wielu uczniów i ich rodziców. Aby jednak zasłużyć na promocję do następnej klasy z wyróżnieniem należy uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 a także wykazać się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.
Kolejne wyróżnienia z rąk dyrektora szkoły Pana Marka Parafiniuka i wicedyrektor Pani Marioli Wysińskiej otrzymali laureaci stypendium „Dam radę” wybrani spośród nominowanych uczniów za miesiące kwiecień i maj.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły, który podziękował uczniom za wielki wysiłek i zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy, w zdobywanie nowych umiejętności, determinację.
Gratulował wyników w nauce oraz sukcesów wielkich i małych, na które uczniowie pracowali z całych sił przez długi rok, a owocem którego jest każde otrzymane świadectwo.
Szczególne gratulacje złożył tym uczniom, którzy ukończyli szkołę lub otrzymali promocję z wyróżnieniem jak i tym. którzy otrzymali stypendia, nagrody, wyróżnienia.
Jak pisał pisarz Philip Gordon Wylie - "Sukces to drabina, po której nie sposób się wspiąć z rękami w kieszeniach"- i Ci uczniowie o tym doskonale wiedzą.
Nie zabrakło podziękowania nauczycielom za zaangażowanie włożone w nauczanie, za przekazywaną wiedzę, za dobre rady i cierpliwość, za nieustanną gotowość do pomocy, zrozumienie oraz stworzenie wspaniałej atmosfery, dzięki której udało się przebrnąć przez kolejny rok szkolny i dzisiaj cieszyć się sukcesami naszych uczniów.
Kończąc swoje przemówienie, Pan dyrektor życzył, aby zbliżające się wakacje były czasem odpoczynku, radości i beztroski.
Uczniom natomiast życzył bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły 2 września".
Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie udali się do przydzielonych sal lekcyjnych gdzie odbyły się pożegnalne spotkania z wychowawcami.