Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Standardy Ochrony Małoletnich
Dodane przez sp_bieniewice dnia 06.07.2024 08:40:51
          
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Standardy ochrony małoletnich to ważny dokument zawierający zasady, procedury i wytyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia, praw i dobrego samopoczucia uczniom w szkole.
Ochrona małoletnich i zapewnienie im optymalnych warunków do rozwoju stanowi główny cel pracowników placówki w trakcie wykonywania ich obowiązków w każdym czasie.
Fundamentalnymi wartościami, które kierują wszelkimi działaniami personelu placówki, są
bezpieczeństwo, szacunek, godność i dobro dziecka.

Prosimy o zapoznanie się ze standardami ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bieniewicach
SOM SP im. Jana Pawła II w Bieniewicach (kliknij)


SOM SP im. Jana Pawła II w Bieniewicach - wersja skrócona (kliknij)