Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Konkurs filmowy "Zoom natury - spotkanie z przyrodą
Dodane przez sp_bieniewice dnia 14.10.2021 19:32:44
          Gminny Konkurs Filmowy "Zoom Natury - spotkanie z przyrodą."

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

✅Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
✅Organizatorem Konkursu jest Gmina Błonie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Błoniu.
✅Cele konkursu :
- Promowanie walorów przyrodniczych Polski.
- Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu.
- Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
- Rozwijanie umiejętności nagrywania i montowania filmów.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii,
✅ Na prace konkursowe czekamy w terminie do 21 lutego.
✅Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
- Konkurs ma charakter zamknięty. Skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i młodzieży ze szkół średnich z terenu gminy Błonie.
- Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
- Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu.
✅Uczestnicy Konkursu wykonują 3 minutowy film lub 3 zdjęcia na temat Zoom Natury - spotkanie z przyrodą."
✅Każdy uczeń może zgłosić tylko jedno nagranie filmowe wykonane na potrzeby Konkursu.
✅Zgłoszenie musi zawierać tytuł filmu, płytkę z nagranym filmem, opis imię i nazwisko ucznia, jeżeli w filmie jako ścieżka dźwiękowa zostanie wykorzystany utwór muzyczny należy podać w opisie nazwę utworu, tytuł piosenki i imię i nazwisko autora.
✅Zgoda na wykorzystanie nagranych filmów przez Szkolną Telewizję Internetową Korczak TV.
✅Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
✅Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
✅Zdjęcia na konkurs należy wywołać w wybranym formacje od rozmiaru 15 na 21cm.
Zgłoszone maksymalnie trzy fotografie od jednego uczestnika należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.
✅Przesyłając zgłoszenie uczeń akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
✅Płytkę z nagranym filmem lub zdjęcia i zgłoszenie do konkursu przyjmują panie Ewa Podyma i Edyta Kurlej .
✅Na zakończenie Konkursu, Komisja Konkursowa, wyłoni spośród wszystkich uczestników laureatów.
✅Przy ocenie prac Komisja Konkursowa w składzie:
Pani Aldona Cyranowicz - dyrektor szkoły
Pani Ewa Podyma - nauczyciel przyrody
Pani Edyta Kurlej - pedagog terapeuta i opiekun Szkolnej Telewizji Internetowej Korczak TV weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) stopień zaangażowania w realizację filmu lub fotografii ;
b) zgodność z tematyką konkursu;
c) pomysłowość autora/autorów;
d) oryginalność i kreację;
e) ciekawy sposób ujęcia tematu.
✅Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany po zapoznaniu się z pracami uczestników.