Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 17.05.2022 10:11:49  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
B&N
Karta rowerowa
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Pedagog i Psycholog
Biblioteka
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj

Licznik
Pozostało

do wakacji
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

Nowy plac zabaw dla najmłodszych
"Kiedy �mieje si� dziecko, �mieje si� ca�y �wiat”
J. Korczak
          P rogram "Radosna szko�a" zak�ada wspieranie w tworzeniu odpowiednich warunk�w do aktywno�ci ruchowej najm�odszych uczni�w, w kontek�cie obni�enia wieku rozpoczynania obowi�zku szkolnego.
Ma on umo�liwi� m�odszym dzieciom podejmowanie aktywno�ci fizycznej w spos�b pozwalaj�cy roz�adowa� napi�cia emocjonalne i fizyczne, wynikaj�ce z mo�liwego ograniczenia spontanicznej aktywno�ci w trakcie zaj�� prowadzonych w klasach.
W ramach programu rz�dowego "Radosna szko�a" dla najm�odszych uczni�w naszej szko�y urz�dzono pi�kny plac zabaw.
Szkolny plac zabaw jest przygotowany do prowadzenia z dzie�mi r�nych form zaj�� ruchowych ( np. pokonywania przeszk�d, wspinania, czworakowania, przeskok�w, przeplot�w czy zwis�w).
Jest wyposa�ony w r�norodne drabinki, dr��ki, �cianki wspinaczkowe, pomosty, zje�d�alnie, r�wnowa�nie, przeplotnie oraz kolorowe hu�tawki.
Zastosowano nowoczesn�, bezpieczn� nawierzchni� pod urz�dzeniami, w�a�ciwe rozmieszczenie sprz�tu znajduj�cego si� na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozosta�ego terenu zieleni�.
Plac zabaw wygl�da imponuj�co. Jeszcze pi�kniej b�dzie wiosn�, kiedy wok� zazieleni si� trawa i posadzone krzewy.
Maluchy ciesz� si� a "starsi" uczniowie zazdroszcz�.
Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw jest s�siedztwo boiska i bie�ni, kt�re mog� by� wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.