Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 20.07.2024 08:28:34  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Godziny dostępności nauczycieli
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Rekrutacja do szkoły
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Udział w programach UE
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
B&N
Karta rowerowa
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
E-Szkoły
Laboratoria przyszłości
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Galeria

Plan lekcji
Podręczniki szkolne
Rozkład dzwonków
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Świetlica szkolna
Pedagog i Psycholog
Profilaktyka
Sekretariat
Biblioteka
Pedagog Terapeuta
Logopeda
SzukajOstatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

O szkole...


"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej być, a nie miać, aby poprzez to wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"
Jan Paweł II

           
Zespół Szół powstał 1 września 2003 roku z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bieniewicach.
Nadanie Szkole imienia Jana Pawła II miało miejsce 16 września 2006 roku. W tym dniu poświęcono sztandar ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy w Błoniu.

W skład obwodu szkolnego wchodzą następujące miejscowości: Bieniewice, Dębówka, Faszczyce Stare, Faszczyce Nowe, Konstantów.

Od dnia 1 września 2017 roku w wyniku reformy edukacji gimnazjum zostało zlikwidowane i i włączone do szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/19 naukę w gimnazjum kontynuowali uczniowie klas III. Po odejściu ostatnich absolwentów gimnazjum, od 1 września 2019 roku pozostała placówka o nazwie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Dyrektorem placówki jest mgr Marek Parafiniuk, natomiast wicedyrektorem mgr Mariola Wysińska.

• W 21 oddziałach uczy się ponad 400 uczniów

• Wiedzę zdobywają pod kierunkiem 45 nauczycieli (41 zatrudnionych w pełnym wymiarze i 4 w niepełnym wymiarze).

• Status zawodowy nauczycieli: dyplomowanych - 15, mianowanych - 13, kontraktowych - 8

• Placówkę obsługuje 8 pracowników administracji i obsługi.

• W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności teatralne, sportowe, językowe, matematyczne, przyrodnicze.

• Umożliwiamy uczniom wyjazdy na obóz narciarski (klasy VI - VIII szkoła podstawowa) oraz "Białą szkołę" (klasy III - V szkoła podstawowa) do Bukowiny Tatrzańskiej.

• Prowadzimy świetlicę oraz zapewniamy dzieciom i młodzieży opieką pedagoga szkolnego i psychologa.

• Mamy 14 sal lekcyjnych wyposażonych w pomoce naukowe i audiowizualne, świetlicę, bibliotekę szkolną, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, boisko sportowe oraz plac zabaw.

• Każdego roku obchodzimy rocznice związane z naszym Patronem.

• Uczestniczymy w corocznych pielgrzymkach Rodzin Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy, a także wędrujemy szlakami papieża.

• Bierzemy udział w różnorodnych konkursach związanych z osobą Patrona.


Działalność socjalna i opiekuńcza


           Dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości na zajęcia dowożona jest szkolnym autobusem. Do szkoły dojeżdża około 50 uczniów. Uczniowie dojeżdżający, oczekujący na zajęcia lekcyjne i po nich, mają możliwość przebywania w świetlicy szkolnej. Pod opieką pani mgr Magdaleny Kacalińskiej mogą przygotowywać się do lekcji, odrobić zadanie domowe, a także skorzystać z placu zabaw, komputerów i innych ciekawych zajęć.

Biblioteka szkolna


           Bardzo ważną rolę w działalności edukacyjnej, wychowawczej, komunikacyjnej i informacyjnej odgrywa biblioteka szkolna.
Opiekunka pani mgr Lidia Nowakowska oprócz udostępniania księgozbioru kształci u czytelników umiejętności posługiwania si technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.
           Od kilku już lat pomocą w pracy bibliotekarce służą: komputer, skaner, drukarka, radiomagnetofon, a także encyklopedie multimedialne, kasety filmowe, płyty DVD oraz bardzo dobrze wyposażony księgozbiór podręczny.
           Od roku szkolnego 2006/2007 w bibliotece istnieje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Do dyspozycji uczniów znajdują się 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz oprogramowania multimedialne.
           Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej to nowoczesny interdyscyplinarny warsztat pracy ucznia i nauczyciela, który stanowi integralną część naszej biblioteki i kącika czytelniczego.
           Praca i nauka w takim miejscu, to szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów, które nie zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób, a zarazem nowoczesne narzędzie informacji wspomagające kształcenie i rozwijanie rónych zainteresowań.
Spełniły się nasze marzenia. "Nasza biblioteka, jest oknem na świat".


Działalność kół przedmiotowych           Uczniowie naszej szkoły mogą realizować własne zainteresowania w kołach przedmiotowych i na innych dodatkowych zajęciach.
Działają koła: matematyczne, polonistyczne, geograficzne, teatralne, historyczne, fizyczne, SKS.

Imprezy i uroczystości szkolne


           Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców organizują i przygotowują wiele okolicznościowych imprez i uroczystości szkolnych i dla środowiska lokalnego (okolicznych miejscowości i gminy).
Szczególnym uznaniem cieszą się imprezy i uroczystości, które na stale weszły do harmonogramu szkolnego. Są to, m.in.:
- udział w akcji "Sprzątanie świata" i "Dnia Ziemi";
i - spotkanie z kolędą - jasełka boonarodzeniowe
- akademie z okazji świąt i rocznic państwowych;
- pasowanie na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej;
- rocznice upamiętniające patrona szkoły (dzień urodzin, śmierci, rocznica wyboru na papieża);
- spotkania przedświąteczne.
           W ramach pracy pozalekcyjnej dzieci i młodzież przygotowywana jest do licznych konkursów organizowanych przez: Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie oraz różne organizacje i instytucje( Urzędy Gmin, parafie, szkoły, Centrum Kultury ).
Prowadzone są również konsultacje indywidualne w celu przygotowania ucznia do sprawdzianu pisemnego po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
           Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców i wychowawcy klasowi organizują dla uczniów wiele innych form atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, m.in.: zabawy dyskotekowe, andrzejkowe, karnawałowe, wycieczki bliższe i dalsze, wyjazdy do kina i teatru, konkursy szkolne, wyjazdy na basen itp.

Teatr Rodzica

           Od 2021 roku w szkole działa prężnie grupa teatralna rodziców. Rodzice wraz z nauczycielami Panią Małgorzatą Krzyżak oraz Panią Katarzyną Mielcarz co roku przygotowują przedstawienia dla dzieci. Celem działalności teatru jest rozwijanie u dzieci zainteresowań sztuką, wzbogacanie ich wiedzy o otaczającym świecie oraz zapoznanie z bogactwem literatury dziecięcej (wiersze, bajki, baśnie). Dla dzieci jest to wielka niespodzianka, bowiem mają one okazję zobaczyć swoich rodziców w zupełnie nowej roli - roli aktorów. Natomiast dla rodziców jest to czas kiedy mogą bliżej poznać funkcjonowanie i organizację placówki, zintegrować się ze sobą a także zrelaksować po ciężkim dniu pracy.
UKS "Bieniewiczanka"

           W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "Bieniewiczanka", który m.in.
- prowadzi szkolenie sportowe zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- uczestniczy w sportowej rywalizacji w systemie zawodów i imprez sportowych, organizowanych przez inne organizacje i związki sportowe,
- wspódziała z władzami miasta, powiatu, instytucjami, oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu
- wykonuje zadania zlecone w zakresie działalności sportowej prowadzonej przez Klub, w ramach otrzymywanych na ten cel środków finansowych .
Działają 2 sekcje:
*piłki nożnej - dla chłopców - trenerem jest p. Bartosz Piwowarski
*lekkoatletyki - prowadzonej przez p. Piotra Michalskiego
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.