Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 20.07.2024 09:16:09  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Godziny dostępności nauczycieli
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Rekrutacja do szkoły
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Udział w programach UE
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
B&N
Karta rowerowa
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
E-Szkoły
Laboratoria przyszłości
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Galeria

Plan lekcji
Podręczniki szkolne
Rozkład dzwonków
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Świetlica szkolna
Pedagog i Psycholog
Profilaktyka
Sekretariat
Biblioteka
Pedagog Terapeuta
Logopeda
SzukajOstatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

Pedagog i Psycholog


"Dobra szkoła - to przede wszystkim mądra szkoła.
Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie,
poczują się związani
najpiękniejszym zadaniem - zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości
ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę ..."

Karol Wojtyła

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna Ludwin - Właszczuk


(Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022).
Poniedziałek - godz.10.30 - 15.30
Wtorek - godz.10.30 -15.30
Środa - godz.10.30 - 15.30
Czwartek - godz.10.30 -15.30
Piątek - godz.10.30 -14.30
PSYCHOLOG

mgr Agnieszka Paczkowska


(Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022).
Poniedziałek - godz.8.00 - 15.00
Wtorek - godz.8.00 -15.00
Środa - godz.8.00 - 15.00
Czwartek - godz.8.00 -15.00
Piątek - godz.8.30 - 14.30Jeśli jesteś UCZNIEM pamiętaj, że możesz zwracać się do pedagoga i psychologa szkolnego m.in. w sytuacjach gdy:
* czujesz się samotny, niezrozumiany,
* nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
* masz kłopoty rodzinne,
* Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej,
* nie czujesz się bezpiecznie,
* chcesz pomóc innym, lecz nie wiesz jak to zrobić,
* masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić,
* nie wiesz jaką szkołę wybrać,
* jest coś z czym nie możesz sobie poradzić.

Jeżli jesteś RODZICEM możesz liczyć na pomoc pedagoga i psychologa w sytuacji gdy:
* zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się,
* potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
* szukasz dla swojego dziecka odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej,
* Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej,
* niepokoi Cię zachowanie dziecka,
* szukasz informacji na temat substancji psychoaktywnych zagrażających współczesnej młodzieży,
* Twoje dziecko było lub jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej i chcecie, aby wydana opinia była respektowana w naszej szkole,
* chcesz, aby Wasze dziecko zostało objęte opieką w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
* masz jakiekolwiek pytania i nie wiecie do kogo si z nimi zwrósię.

DYSLEKSJA
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. W dysleksji mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Z dysleksją powiązane są na ogół nastepujące pojęcia:
* dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu
* dysortografia - specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych
* dysgrafia - zniekształcenia strony graficznej pisma, brzydkie, niekaligraficzne pismo
* dyskalkulia - specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu
Objawy trudności w nauce:
* w pisaniu
- trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu, trudności w przepisywaniu
- mylenie liter o podobnym kształcie, trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami
- opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter
- błędy ortograficzne, zniekształcanie graficznej strony pisma, wolne tempo pisania
- niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter, trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. bułka - półka)
* w czytaniu
- wolne tempo, niepewne, "wymęczone", zamiana liter, opuszczanie liter
- rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych
- przestawianie liter w wyrazie, co zmienia jego sens, niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego
- trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby i syntezie sylab
* trudności występujące w nauce innych przedmiotów
- trudności w rysowaniu
- trudności w nauce języków obcych
- trudności w uczeniu się pamięciowym - tabliczka mnożenia, nauka wierszy, ciągi słowne
- trudności w nauce geografii
- trudności w nauce geometrii
- trudności występujące na lekcjach wychowania fizycznego
- nierównomierna koncentracja uwagi, wolne tempo pracy
Z dysleksji nie można się wyleczyć, nie można z niej wyrosnąć. Zostaje z człowiekiem na całe życie. Można nauczyę się z nią sobie radzić.
Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych wg prof. Marty Bogdanowicz
NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe".
* Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
* Nie karz, nie wyśmiewaj w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.
* Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub, że ktoś je z tego "wyleczy".
* Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą si do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
* Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.
TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże". * Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia.
* Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).
* Aby jak najwcześniej pomóc dziecku: zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga, korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela - terapeuty (w formie terapii indywidualnej i grupowej), będą w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.
* Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kopotach szkolnych.
* Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.
Rodzicu pamiętaj!
* Kochaj, ale wymagaj. Okazuj dziecku swoje uczucia.
* Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób trzecich).
* Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.
* Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.
* Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.
* Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji.
* Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę.
* Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych sprawach.
* Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.
* Pozwól dziecku poczuć jego sukces. Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich si w nowej dziedzinie - i nie naciskaj dłużej.
* Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces. Stawiaj poprzeczki na miarą własnych ambicji.
* Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie.
* Naucz się rozmawiać z dzieckiem. Naucz się słuchać dziecka.
* Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami.
* Nie obarczaj dziecka poczuciem winy. Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji.
* Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować.
* Nie mów "nigdy", "wszystko" i "zawsze".
Z dysleksją w szkole:
* prace pisemne mają być oceniane tylko ze względu na treść, błędy ortograficzne nie powinny powodować obniżenia oceny;
* błędy ortograficzne powinny być zaznaczone i opisane (bez obniżania oceny), tak by uczeń uświadomił sobie, jakie błędy najczęściej popełnia;
* nieobniżanie ocen z powodu brzydkiego charakteru pisma, umożliwienie pisania sprawdzianów drukowanymi literami lub na komputerze;
* zwolnienie z czytania na głos przy klasie, jeśli uczeń słabo czyta;
* przy nauce wierszy na pamięć zadawanie np. dwóch zamiast czterech zwrotek, jeśli uczeń wolno się uczy;
* uczeń z poważnymi trudnościami na podstawie opinii i wniosku rodziców nie musi się uczyć dwóch języków obcych.
Z dysleksją na sprawdzianie, egzaminie:
Uczeń z dysleksją ma prawo do tego, by w szkole dostosowywano wymagania do jego możliwości. Specjaliści z poradni wskazują w opinii zakres ulg przysługujących uczniowi. Uczeń, który w danym roku szkolnym zdawać będzie sprawdzian, egzaminy, do końca września musi dostarczyć do szkoły opinię o dysleksji. Na podstawie opinii poradni uczeń:
* ma prawo do pisania zadań egzaminacyjnych w osobnym pomieszczeniu;
* ma 50 proc. więcej czasu na sprawdzian, egzamin;
* przed przystąpieniem do pisania nauczyciel powinien przeczytać na głos treść zadań;
Uczniowie ze stwierdzoną dysortografią mają prawo do łagodniejszego traktowania ortografii (na sprawdzianie błędy nie są brane pod uwagę, na egzaminie, jeśli uczeń zrobi do czterech błędów, nie ma to wpływu na ocenę); błędy charakterystyczne dla dysleksji nie są brane pod uwagę.
W naszej szkole od kilku już lat organizujemy we współpracy z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w klasach pierwszych gimnazjum przesiewowe badania pod kątem dysleksji. Badania polegają na wypełnieniu przez uczniów testu przygotowanego przez psychologa i pedagoga (test trwa ok. 45 min.). Po analizie błędów pracownicy poradni określają prawdopodobieństwo występowania zaburzeń dyslektycznych i proponują uczniom przeprowadzenie pełnej diagnozy w poradni.
Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskań u pedagoga szkolnego."POGRAJ(MY) #wytrwaj#obydowiosny" (kliknij)

Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.