Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Cyfrowa szkoła | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 16.05.2021 07:06:17  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szkoła
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szkoły
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Pedagog i Psycholog
Biblioteka
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj
Licznik
Pozostało

do wakacji
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

B&N

PROGRAM PROFILAKTYCZNY B&N
czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego


B&N

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechronionyy”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na obszarze województwa mazowieckiego. Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu.
Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Charakterystyka programu „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”
Adresaci: uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach, rodzice, dziadkowie;
Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017;
Cele programu:
- zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,
- efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
- zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.
Cele ogólne:
- wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
- kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomosci i umiejetności:
- wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
- wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych;
- zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
- poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
- nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
- nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
- kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.
W zakresie postaw:
- rozwijanie umiejetności współdziałania w grupie;
- wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
- kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
- kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.
METODY:
pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja
FORMY:
zespołowa, grupowa, indywidualna
UCZESTNICY:
uczniowie klas I - VI, I - III gimnazjum, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, rodzice
Formy działalności, m.in.:
- propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
- promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
- organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Ewaluacja programu
Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Przewidywane efekty:
- zmniejszenie liczby wypadków z udziałem „niechronionych” uczestników ruchu drogowego;
- podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego;
- ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw podczas korzystania z dróg;
- aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
- zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Realizacja działań profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury użytkowników dróg, znajomości bezpiecznego korzystania z dróg oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.

Sprawozdanie I półrocze

Sprawozdanie B&N

Sprawozdanie za II półrocze

Sprawozdanie B&N
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest niedziela 16 Maja 2021.
Imieniny obchodzą: Andrzej, Jdrzej, Wieczysaw, Magorzata, Szymon
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.