Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 12.08.2022 01:31:38  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
B&N
Karta rowerowa
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Pedagog i Psycholog
Biblioteka
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj

Licznik
Pozostało

do wakacji
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

Samorząd Uczniowski
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Opiekun:Barbara Siedlecka

Szkoła podstawowa

Klasa IVa
1. Zofia Mikołajczyk
2. Sara Figiel
3. Tomasz Stasiewicz

Klasa IVb
1. Franciszek Mikołajczyk
2. Kacper Rokosz
3. Wiktor Grzegorczyk

Klasa IVc
1. Łucja Pobozil
2. Blanka Ratyńska
3. Remigiusz Grzegorczyk

Klasa Va
1. Zofia Burzycka
2. Paulina Boryś
3. Karolina Książek


Klasa Vb
1. Filip Koceniak
2. Marta Pokraśniewicz
3. Magdalena Olszewska

Klasa VIa
1. Borys Sadowski
2. Marta Zaleska
3. Zuzanna Białek
4. Maciej Zabost

Klasa VIb
1. Natalia Karcz
2. Adam Szypke
3. Igor Kubala
4. Krzysztof Sosnowski

Klasa VIIa
1. Maciej Kacperski
2. Jakub Stasiewicz
3. Anna Zaleska

Klasa VIIb
1. Anna Pokraśniewicz
2. Eliza Pokropek
3. Gabriel Bełch
4. Marek Nowak
Klasa VIIc
1.
2.
3.

Klasa VIIIa
1. Maja Okrajewska
2. Zofia Dąbrowska
3. Iga Mielcarz
4. Antoni Radziszewski
5. Zuzanna Ziubińska

Klasa VIIIb
1. Zofia Sitarska
2. Barbara Czernuszyn
3. Zuzanna Koceniak

Klasa VIIIc
1. Laura Adamska
2. Marcin Rupieta
3. Wojciech Majunka

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Iga Mielcarz - przewodniczący SU
2. Antoni Radziszewski - zastępca przew. SU
3. Zuzanna Ziubińska - skarbnik
4. Marcin Rupieta- sekretarz
5. Wojciech Majunka - członek
Z 6. Gabriel Bełch - członek

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY:
1. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

* oceniania, klasyfikowania i promowania
* form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:
* prawo do zapoznania sie z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
* prawo do organizacji życia szkolnego
* prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
* prawo wyboru nauczycieli pełniących role opiekuna samorządu
3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
4. Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.
5. Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
1. Organami samorządu, które reprezentują ogół uczniów, są:
* samorządy klasowe - wybierane według wewnętrznych regulaminów klasowych
* samorząd szkolny, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządów klasowych
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
1. Samorzad szkolny organizuje prace samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
2. Opiniuje skład pocztu sztandarowego.
3. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
4. Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np.: Sprzątanie świata).
5. Organizuje i bierze udział w rónego rodzaju akcjach charytatywnych na terenie szkoły np.: Góra Grosza, Szkoło Pomóż i Ty, Wolontariat.
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.