Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 20.07.2024 08:16:41  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Godziny dostępności nauczycieli
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Rekrutacja do szkoły
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Udział w programach UE
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
B&N
Karta rowerowa
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
E-Szkoły
Laboratoria przyszłości
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Galeria

Plan lekcji
Podręczniki szkolne
Rozkład dzwonków
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Świetlica szkolna
Pedagog i Psycholog
Profilaktyka
Sekretariat
Biblioteka
Pedagog Terapeuta
Logopeda
SzukajOstatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

Samorząd Uczniowski
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


Opiekun:Aleksandra Sosińska

Szkoła podstawowa

Klasa IVa
1. Alicja Zawisza
2. Tomasz Ziarno
3. Tymoteusz Kamiński

Klasa IVb
1.
2.
3.

Klasa IVc
1. Karol Iwaniec
2. Laura Pokropek
3. Aleksandra Ratajczyk


Klasa Va
1. Amelka Antończyk
2. Bartosz Kalinowski
3. Wojciech Olszewski


Klasa Vb
1. Zuzanna Bartos
2. Lena Stachlewska
3. Szymon Jakubowski
4. Stanisław Domanowski

Klasa VIa
1. Hanna Szczepaniak
2. Antoni Fabianowicz
3. Aleksander Krysztofiak

Klasa VIb
1. Wiktor Grzegorczyk
2. Bartłomiej Tachasiuk
3. Franciszek Mikołajczyk

Klasa VIc
1. Aleksander Wachowiak
2. Piotr Łukasik
3. Maja Obrębska

Klasa VIIa
1. Karolina Książek
2. Piotr Sobiecki
3. Gabriel Parol

Klasa VIIb
1. Magdalena Olszewska
2. Zofia Redzisz
3. Marta Pokraśniewicz

Klasa VIIIa
1. Marta Zaleska
2. Mikołaj Krajewski
3. Wanessa Szypuła
4. Michał Zabost

Klasa VIIIb
1. Igor Kubala
2. Justyna Zięba
3. Natalia Karcz
4. Zuzanna Glińska

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Igor Kubala - przewodniczący SU
2. Zuzanna Glińska- zastępca przew. SU
3. Gabriel Parol - skarbnik
4. Karol Iwaniec - sekretarz
5. Aleksander Wachowiak - członek
6. Magdalena Olszewska - członek

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY:
1. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

* oceniania, klasyfikowania i promowania
* form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:
* prawo do zapoznania sie z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
* prawo do organizacji życia szkolnego
* prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
* prawo wyboru nauczycieli pełniących role opiekuna samorządu
3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
4. Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.
5. Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
1. Organami samorządu, które reprezentują ogół uczniów, są:
* samorządy klasowe - wybierane według wewnętrznych regulaminów klasowych
* samorząd szkolny, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządów klasowych
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
1. Samorzad szkolny organizuje prace samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
2. Opiniuje skład pocztu sztandarowego.
3. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
4. Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np.: Sprzątanie świata).
5. Organizuje i bierze udział w rónego rodzaju akcjach charytatywnych na terenie szkoły np.: Góra Grosza, Szkoło Pomóż i Ty, Wolontariat.
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.