Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szko│a Podstawowa im. Jana Paw│a II w Bieniewicach
  Strona G│ˇwna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szko│y | Cyfrowa szko│a | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 21.01.2018 09:52:25  
Nawigacja
Strona G│ˇwna
O szkole...
Misja szko│y
Dokumenty szkolne
Historia szko│y
Rekrutacja do szko│y
Rada Pedagogiczna
Patron szko│y
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szko│a
Akademia Przysz│oÂci
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szko│y
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozk│ad dzwonkˇw
Podrŕczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorz▒d Uczniowski
Rada Rodzicˇw
Konkursy

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
Žwietlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Reedukator
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artyku│y
Absolwenci szko│y - ...
Absolwenci szko│y - ...
Absolwenci szko│y - ...
Absolwenci szko│y - ...
Wycieczka do Centrum...
Samorz─ůd Uczniowski
SK´┐ŻAD SAMORZ´┐ŻDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Opiekun: mgr Barbara Siedlecka

Szko´┐Ża podstawowa

Klasa IVa
1. S´┐Żowi´┐Żska Maja
2. Piwowarski Piotr
3. Olszak Kinga

Klasa IVb
1. Tyl Weronika
2. W´┐Żaszczuk Oskar
3. Struniawska Klaudia

Klasa Va
1. Miko´┐Żajczyk Kacper
2. Wojdylak Wiktoria
3. Szulawska Jagoda

Klasa Vb
1. Sitarski Krzysztof
2. Ka´┐Żmierska maja
3. ´┐Żliwi´┐Żski Kamil

Klasa VIA
1. Bartko Szymon
2. Go´┐Ż´┐Żbiewska Julia
3. Karlicka Wiktoria

Klasa VIB
1. Nowak Bart´┐Żomiej
2. Tarnowski Miko´┐Żaj
3. Maksymiuk Milena

Gimnazjum


Klasa IA
1. Kaliszkiewicz Krystian
2. ´┐Żwitek Dominika
3. D´┐Żbrowski Joachim
4. Michalak Klaudia

Klasa IB
1. Tachasiuk Barbara
2. Kocha´┐Żski Jakub
3. ´┐Żaskawiec Igor
4. Samoraj Mateusz

Klasa II
1.
2.
3.

Klasa III
1. Kubiak Artur
2. R´┐Żkawek Jakub
3. Skonieczny Pawe´┐Ż
Prezydium Samorz´┐Żdu Uczniowskiego

1. Tachasiuk Barbara - przewodnicz´┐Żcy SU
2. - zast´┐Żpca przew. SU
3. - sekretarz
4. - skarbnik

SAMORZ´┐ŻD UCZNIOWSKI DZIA´┐ŻA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKO´┐ŻY:
1. Reprezentuje interesy uczni´┐Żw w zakresie:

* oceniania, klasyfikowania i promowania
* form i metod sprawdzania wiedzy i umiej´┐Żtno´┐Żci
2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szko´┐Ży wnioski i opinie w zakresie praw uczni´┐Żw takich jak:
* prawo do zapoznania si´┐Ż z programem nauczania, z jego tre´┐Żci´┐Ż, celem i stawianymi wymaganiami
* prawo do organizacji ´┐Życia szkolnego
* prawo organizowania dzia´┐Żalno´┐Żci kulturalnej, o´┐Żwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w´┐Żasnymi potrzebami i mo´┐Żliwo´┐Żciami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szko´┐Ży
* prawo wyboru nauczycieli pe´┐Żni´┐Żcych rol´┐Ż opiekuna samorz´┐Żdu
3. Opracowuje regulamin swojej dzia´┐Żalno´┐Żci i przedstawia go do zatwierdzenia spo´┐Żeczno´┐Żci uczniowskiej.
4. Opracowuje plan zamierze´┐Ż na ka´┐Żdy kolejny rok dzia´┐Żalno´┐Żci.
5. Dba o dobre imi´┐Ż i honor szko´┐Ży reprezentuj´┐Żc j´┐Ż wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczysto´┐Żci odbywaj´┐Żcych si´┐Ż na terenie szko´┐Ży i poza ni´┐Ż.

ORGANA SAMORZ´┐ŻDU UCZNIOWSKIEGO:
1. Organami samorz´┐Żdu, kt´┐Żre reprezentuj´┐Ż og´┐Ż uczni´┐Żw, s´┐Ż:
* samorz´┐Żdy klasowe - wybierane wed´┐Żug wewn´┐Żtrznych regulamin´┐Żw klasowych
* samorz´┐Żd szkolny, w sk´┐Żad kt´┐Żrego wchodz´┐Ż przedstawiciele samorz´┐Żd´┐Żw klasowych
ZADANIA SAMORZ´┐ŻDU UCZNIOWSKIEGO:
1. Samorz´┐Żd szkolny organizuje prac´┐Ż samorz´┐Żdu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcj´┐Ż szko´┐Ży.
2. Opiniuje sk´┐Żad pocztu sztandarowego.
3. Dba o dobre imi´┐Ż szko´┐Ży, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
4. Anga´┐Żuje uczni´┐Żw do pracy na rzecz szko´┐Ży i ´┐Żrodowiska (np.: Sprz´┐Żtanie ´┐Żwiata).
5. Organizuje i bierze udzia´┐Ż w r´┐Żnego rodzaju akcjach charytatywnych na terenie szko´┐Ży np.: G´┐Żra Grosza, Szko´┐Żo Pom´┐Ż i Ty, Wolontariat.
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest niedziela 21 Stycznia 2018.
Imieniny obchodz▒: Agnieszka, Jaros│aw, Nora
Zaloguj siŕ do e-dziennika
JesteÂmy na Facebooku
U┐ytkownikˇw Online
GoÂci Online: 1
Brak U┐ytkownikˇw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikˇw: 2
Nieaktywowany U┐ytkownik: 0
Najnowszy U┐ytkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa U┐ytkownika

Has│oZapomniane has│o?
WyÂlemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2017 by Szko│a Podstawowa im. Jana Paw│a II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrze┐one.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.