Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 20.07.2024 08:41:05  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Godziny dostępności nauczycieli
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Rekrutacja do szkoły
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Udział w programach UE
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
B&N
Karta rowerowa
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
E-Szkoły
Laboratoria przyszłości
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Galeria

Plan lekcji
Podręczniki szkolne
Rozkład dzwonków
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Świetlica szkolna
Pedagog i Psycholog
Profilaktyka
Sekretariat
Biblioteka
Pedagog Terapeuta
Logopeda
SzukajOstatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

Świetlica szkolnaŚWIETLICA SZKOLNA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACHNauczyciel świetlicy

mgr Magdalena Kacalińska


Telefon – 22 570 33 07


Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek – piątek  godz. 7.00 – 17.30
REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów:
- którym rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na pracę przed i po zajęciach szkolnych
- dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym
2. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
3. Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
- opiekę przed i po zajęciach szkolnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -17.30
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez nauczyciela.
4. Wszystkie zajęcia świetlicowe odbywają się pod opieką nauczyciela.
5. Do świetlicy przyjmuje się uczniów zapisanych przez rodziców lub opiekuna prawnego na zajęcia świetlicowe.
6. Dokumentem zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe jest karta wychowanka świetlicy z dołączonymi aktualnymi zaświadczeniami o zatrudnieniu z zakładów pracy rodziców
(inne przypadki np. ze względu na dojazd autobusem szkolnym do odległego miejsca zamieszkania – po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem świetlicy).
7. Z zajęć świetlicowych ucznia mogą wypisać tylko rodzice lub opiekun prawny.
8. Uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, do autobusu odprowadza nauczyciel świetlicy.
9. Uczniowie przebywający na zajęciach świetlicowych są współgospodarzami świetlicy i mają prawo do:
- właściwie zorganizowanej opieki,
- życzliwego i podmiotowego traktowania,
- swobody wyrażania myśli i przekonań,
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych,
- poszanowania ich godności osobistej i ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
- rozwijania własnych zainteresowań.
10. Uczeń przebywający na zajęciach świetlicowych jest zobowiązany do:
- współpracy w procesie wychowania,
- przestrzegania zasad kultury współżycia,
- pomagania słabszym,
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
11. Tematykę zajęć świetlicowych określa plan pracy świetlicy sporządzony na początku każdego roku szkolnego z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczniów
. 12. Świetlicę szkolną uczeń może opuścić tylko za zgodą nauczyciela.
13. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu ucznia w świetlicy, a w szczególności:
- dziennik zajęć,
- karty wychowanków świetlicy.

Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.