Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szko砤 Podstawowa im. Jana Paw砤 II w Bieniewicach
  Strona G丑wna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szko硑 | Cyfrowa szko砤 | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 21.01.2018 09:46:24  
Nawigacja
Strona G丑wna
O szkole...
Misja szko硑
Dokumenty szkolne
Historia szko硑
Rekrutacja do szko硑
Rada Pedagogiczna
Patron szko硑
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szko砤
Akademia Przysz硂禼i
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szko硑
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozk砤d dzwonk體
Podr阠zniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorz眃 Uczniowski
Rada Rodzic體
Konkursy

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
ietlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Reedukator
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artyku硑
Absolwenci szko硑 - ...
Absolwenci szko硑 - ...
Absolwenci szko硑 - ...
Absolwenci szko硑 - ...
Wycieczka do Centrum...
O szkole...


"W wychowaniu chodzi w艂a艣nie o to, a偶eby cz艂owiek stawa艂 si臋 coraz bardziej cz艂owiekiem,
o to, a偶eby bardziej by膰, a nie mia膰, aby poprzez to wszystko, co ma, co posiada,
umia艂 bardziej by膰 nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"
Jan Pawe艂 II

           
Zesp贸艂 Sz贸艂 powsta艂 1 wrze艣nia 2003 roku z po艂膮czenia Publicznej Szko艂y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bieniewicach.
Nadanie Szkole imienia Jana Paw艂a II mia艂o miejsce 16 wrze艣nia 2006 roku. W tym dniu po艣wi臋cono sztandar ufundowany przez Urz膮d Miasta i Gminy w B艂oniu.

W sk艂ad obwodu szkolnego wchodz膮 nast臋pujce miejscowo艣ci: Bieniewice, D臋b贸wka, Faszczyce Stare, Faszczyce Nowe, Konstant贸w.

Od dnia 1 wrze艣nia 2017 roku w wyniku reformy edukacji gimnazja zosta艂y zlikwidowane i i w艂膮czone do obecnej Szko艂y Podstawowej im. Jana Paw艂a II w Bieniewicach. Dyrektorem plac贸wki jest mgr Marek Parafiniuk, natomiast wicedyrektorem mgr Ewa Stolarczyk.

• W 18 oddzia艂ach uczy si臋 312 uczni贸w w szkole podstawowej i 76 uczni贸w w gimnazjum.

• Wiedz臋 zdobywaj膮 pod kierunkiem 36 nauczycieli (26 zatrudnionych w pe艂nym wymiarze i 10 w niepe艂nym wymiarze).

• Status zawodowy nauczycieli: dyplomowanych - 15, mianowanych - 13, kontraktowych - 8

• Plac贸wk臋 obs艂uguje 8 pracownik贸w administracji i obs艂ugi.

• W ramach zaj臋膰 pozalekcyjnych uczniowie mog膮 rozwija膰 swoje zdolno艣ci teatralne, sportowe, j臋zykowe, matematyczne, przyrodnicze.

• Umo偶liwiamy uczniom wyjazdy na ob贸z narciarski (klasy IV - VII szko艂a podstawowa i klasy II - III gimnazjum) oraz "Bia艂膮 szko艂臋" (klasy III szko艂a podstawowa) do Bukowiny Tatrza艅skiej.

• Prowadzimy 艣wietlic臋 oraz zapewniamy dzieciom i m艂odzie偶y opiek膮 pedagoga szkolnego i psychologa.

• Mamy 9 sal lekcyjnych wyposa偶onych w pomoce naukowe i audiowizualne, 艣wietlic臋, bibliotek臋 szkoln膮, pracowni臋 komputerow膮, sal臋 gimnastyczn膮, si艂owni臋 i boisko sportowe oraz plac zabaw.

• Ka偶dego roku obchodzimy rocznice zwi膮zane z naszym Patronem.

• Uczestniczymy w corocznych pielgrzymkach Rodzin Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II do Cz臋stochowy, a tak偶e w臋drujemy szlakami papie偶a.

• Jeste艣my organizatorami gminnych konkurs贸w: "Wiedzy o Janie Pawle II", "Pie艣ni i poezji religijnej", plastycznego o Papie偶u Janie Pawle II.

• Bierzemy udzia艂 w r偶norodnych konkursach zwi膮zanych z osob膮 Patrona.


Dzia艂alno艣膰 socjalna i opieku艅cza


           Dzieci i m艂odzie偶 z okolicznych miejscowo艣ci na zaj臋cia dowo偶ona jest szkolnym autobusem. Do szko艂y doje偶d偶a oko艂o 50 uczni贸w. Uczniowie doje偶d偶aj膮cy, oczekuj膮cy na zaj臋cia lekcyjne i po nich, maj膮 mo偶liwo艣膰 przebywania w 艣wietlicy szkolnej. Pod opiek膮 pani mgr Magdaleny Kacali艅skiej i pani mgr Anny Rabeckiej mog膮 przygotowywa膰 si臋 do lekcji, odrobi膰 zadanie domowe, a tak偶e skorzysta膰 z placu zabaw, komputer贸w i innych ciekawych zaj臋膰.

Biblioteka szkolna


           Bardzo wa锟絥锟 rol锟 w dzia锟絘lno锟絚i edukacyjnej, wychowawczej, komunikacyjnej i informacyjnej odgrywa biblioteka szkolna.
Opiekunka pani mgr Magdalena Kr锟絣icka opr锟絚z udost锟絧niania ksi锟絞ozbioru kszta锟絚i u czytelnik锟絯 umiej锟絫no锟絚i pos锟絬giwania si锟 technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.
           Od kilku ju锟 lat pomoc锟 w pracy bibliotekarce s锟絬锟斤拷: komputer, skaner, drukarka, radiomagnetofon, a tak锟絜 encyklopedie multimedialne, kasety filmowe, p锟統ty DVD oraz bardzo dobrze wyposa锟給ny ksi锟絞ozbi锟絩 podr锟絚zny.
           Od roku szkolnego 2006/2007 w bibliotece istnieje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Do dyspozycji uczni锟絯 znajduj锟 si锟 4 stanowiska komputerowe z dost锟絧em do Internetu, urz锟絛zenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz oprogramowania multimedialne.
           Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej to nowoczesny interdyscyplinarny warsztat pracy ucznia i nauczyciela, kt锟絩y stanowi integraln锟 cz锟斤拷 naszej biblioteki i k锟絚ika czytelniczego.
           Praca i nauka w takim miejscu, to szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materia锟斤拷w, kt锟絩e nie zawsze mo锟絥a zdoby锟 w tradycyjny spos锟絙, a zarazem nowoczesne narz锟絛zie informacji wspomagaj锟絚e kszta锟絚enie i rozwijanie r锟絥ych zainteresowa锟.
Spe锟絥i锟統 si锟 nasze marzenia. "Nasza biblioteka, jest oknem na 锟絯iat".


Dzia锟絘lno锟斤拷 k锟 przedmiotowych           Uczniowie naszej szko锟統 mog锟 realizowa锟 w锟絘sne zainteresowania w ko锟絘ch przedmiotowych i na innych dodatkowych zaj锟絚iach.
Dzia锟絘j锟 ko锟絘: matematyczne, informatyczne, polonistyczne, biologiczne, teatralne, historyczne, fizyczne, j锟絲yka angielskiego,SKS.

Imprezy i uroczysto锟絚i szkolne


           Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawc锟絯 organizuj锟 i przygotowuj锟 wiele okoliczno锟絚iowych imprez i uroczysto锟絚i szkolnych i dla 锟絩odowiska lokalnego (okolicznych miejscowo锟絚i i gminy).
Szczeg锟絣nym uznaniem ciesz锟 si锟 imprezy i uroczysto锟絚i, kt锟絩e na stale wesz锟統 do harmonogramu szkolnego. S锟 to, m.in.:
- udzia锟 w akcji "Sprz锟絫anie 锟絯iata" i "Dnia Ziemi";
- spotkanie z kol锟絛锟 - jase锟絢a bo锟給narodzeniowe
- akademie z okazji 锟絯i锟絫 i rocznic pa锟絪twowych;
- pasowanie na ucznia klasy I Gimnazjum i Szko锟統 Podstawowej;
- rocznice upami锟絫niaj锟絚e patrona szko锟統 (dzie锟 urodzin, 锟絤ierci, rocznic锟 wyboru na papie锟絘);
- spotkania przed锟絯i锟絫eczne.
           W ramach pracy pozalekcyjnej dzieci i m锟給dzie锟 przygotowywana jest do licznych konkurs锟絯 organizowanych przez: Kuratorium O锟絯iaty i Wychowania w Warszawie oraz r锟絥e organizacje i instytucje( Urz锟絛y Gmin, parafie, szko锟統, Dom Kultury "Poniat锟絯ka w B锟給niu).
Prowadzone s锟 r锟絯nie锟 konsultacje indywidualne w celu przygotowania ucznia do sprawdzianu pisemnego po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
           Dyrekcja szko锟統, Rada Rodzic锟絯 i wychowawcy klasowi organizuj锟 dla uczni锟絯 wiele innych form atrakcyjnego sp锟絛zania czasu wolnego, m.in.: zabawy dyskotekowe, andrzejkowe, karnawa锟給we, wycieczki bli锟絪ze i dalsze, wyjazdy do kina i teatru, konkursy szkolne, itp.

UKS "Bieniewiczanka"

           W szkole dzia艂a Uczniowski Klub Sportowy "Bieniewiczanka", kt贸ry m.in.
- prowadzi szkolenie sportowe zw艂aszcza w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y,
- uczestniczy w sportowej rywalizacji w systemie zawod贸w i imprez sportowych, organizowanych przez inne organizacje i zwi膮zki sportowe,
- wsp贸dzia艂a z w艂adzami miasta, powiatu, instytucjami, oraz organizacjami zainteresowanymi dzia艂alno艣ci膮 Klubu
- wykonuje zadania zlecone w zakresie dzia艂alno艣ci sportowej prowadzonej przez Klub, w ramach otrzymywanych na ten cel 艣rodk贸w finansowych .
Dzia艂aj膮 2 sekcje:
*pi艂ki no偶nej - dla ch艂opc贸w - trenerem jest p. Bartosz Piwowarski
*lekkoatletyki - prowadzonej przez p. Marcina
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest niedziela 21 Stycznia 2018.
Imieniny obchodz: Agnieszka, Jaros砤w, Nora
Zaloguj si do e-dziennika
Jeste秏y na Facebooku
U縴tkownik體 Online
Go禼i Online: 1
Brak U縴tkownik體 Online

Zarejestrowanch Uzytkownik體: 2
Nieaktywowany U縴tkownik: 0
Najnowszy U縴tkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa U縴tkownika

Has硂Zapomniane has硂?
Wy秎emy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2017 by Szko砤 Podstawowa im. Jana Paw砤 II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrze縪ne.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.