Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szko砤 Podstawowa im. Jana Paw砤 II w Bieniewicach
  Strona G艂贸wna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szko艂y | Cyfrowa szko艂a | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 15.10.2018 20:03:17  
Nawigacja
Strona G艂贸wna
O szkole...
Misja szko艂y
Dokumenty szkolne
Historia szko艂y
Rekrutacja do szko艂y
Rada Pedagogiczna
Patron szko艂y
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szko艂a
Akademia Przysz艂o艣ci
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szko艂y
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozk艂ad dzwonk贸w
Podr臋czniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorz膮d Uczniowski
Rada Rodzic贸w
Konkursy

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
艢wietlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artyku硑
Absolwenci szko艂y -...
Absolwenci szko艂y -...
Absolwenci szko艂y -...
Nowy plac zabaw dla ...
Absolwenci szko艂y -...
B&N

PROGRAM PROFILAKTYCZNY B&N
czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego


B&N

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szko艂a przyst膮pi艂a do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechronionyy”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpiecze艅stwa niechronionych uczestnik贸w ruchu drogowego - pieszych i rowerzyst贸w na obszarze wojew贸dztwa mazowieckiego. G艂贸wnym organizatorem jest Komenda Wojew贸dzka Policji z siedziba w Radomiu.
Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki, Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego, Wojew贸dzkie O艣rodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator O艣wiaty i Mazowieckie Samorz膮dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Charakterystyka programu „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”
Adresaci: uczniowie i nauczyciele Zespo艂u Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Bieniewicach, rodzice, dziadkowie;
Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017;
Cele programu:
- zmniejszenie liczby ofiar wypadk贸w drogowych w艣r贸d pieszych i rowerzyst贸w,
- efektywne i d艂ugofalowe dzia艂ania na rzecz poprawy bezpiecze艅stwa,
- zwi臋kszenie aktywno艣ci rodzic贸w i opiekun贸w w propagowaniu bezpiecznych zachowa艅 dzieci i m艂odzie偶y.
Cele og贸lne:
- wdra偶anie do zdyscyplinowania i utrwalania prawid艂owych nawyk贸w zachowa艅 na drodze;
- kszta艂towanie potrzeby i umiej臋tno艣ci dbania o w艂asne cia艂o, zdrowie i sprawno艣膰 fizyczn膮;
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiej臋tno艣ci udzielania pierwszej pomocy.
Cele szczeg贸艂owe:
W zakresie wiadomosci i umiejetno艣ci:
- wzbogacanie zasobu podstawowych poj臋膰 z dziedziny ruchu drogowego;
- wdra偶anie uczni贸w do korzystania z element贸w odblaskowych;
- zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
- poznanie podstawowych poj臋膰 w zakresie ratownictwa;
- nabycie umiej臋tno艣ci niezb臋dnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
- nabycie umiej臋tno艣ci wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych s艂u偶b ratowniczych;
- kszta艂towanie poczucia troski o zdrowie w艂asne i innych.
W zakresie postaw:
- rozwijanie umiejetno艣ci wsp贸艂dzia艂ania w grupie;
- wyrobienie postaw 艣wiadomego uczestnika ruchu drogowego;
- kszta艂towanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
- kszta艂towanie postaw niesienia pomocy innym.
METODY:
pogadanka, prelekcja, dzia艂ania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytw贸rcza, inscenizacja
FORMY:
zespo艂owa, grupowa, indywidualna
UCZESTNICY:
uczniowie klas I - VI, I - III gimnazjum, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szko艂y, zaproszeni go艣cie, rodzice
Formy dzia艂alno艣ci, m.in.:
- propagowanie metody na u偶ywanie element贸w odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
- promowanie zasad bezpiecznego poruszania si臋 po drogach,
- prowadzenie spotka艅 o charakterze profilaktycznym,
- organizowanie konkurs贸w tematycznych zwi膮zanych z celami kampanii,
nawi膮zanie wsp贸艂pracy pomi臋dzy szko艂ami a podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpiecze艅stwo w ruchu drogowym.
Ewaluacja programu
Ewaluacja programu b臋dzie prowadzona poprzez obserwacj臋 zaanga偶owania uczni贸w, rozmow臋 z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Przewidywane efekty:
- zmniejszenie liczby wypadk贸w z udzia艂em „niechronionych” uczestnik贸w ruchu drogowego;
- podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestnik贸w ruchu drogowego;
- ugruntowanie w 艣wiadomo艣ci uczestnik贸w ruchu drogowego prawid艂owych postaw podczas korzystania z dr贸g;
- aktywizacja spo艂eczno艣ci szkolnych poprzez dzia艂ania na rzecz poprawy bezpiecze艅stwa niechronionych uczestnik贸w ruchu drogowego;
- zwi臋kszenie aktywno艣ci rodzic贸w w proces poprawy bezpiecze艅stwa uczestnik贸w ruchu drogowego.
Realizacja dzia艂a艅 profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury u偶ytkownik贸w dr贸g, znajomo艣ci bezpiecznego korzystania z dr贸g oraz szacunku dla w艂asnego i cudzego 偶ycia.

Sprawozdanie I p贸艂rocze

Sprawozdanie B&N

Sprawozdanie za II p贸艂rocze

Sprawozdanie B&N
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, 縠by m骳 dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dost阷ne tylko dla zalogowanych U縴tkownik體.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, 縠by m骳 dodawa oceny.

Brak ocen.
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest poniedzia砮k 15 Paziernika 2018.
Imieniny obchodz: Teresa, Jadwiga, Florentyna, Aurelia, Leonard
Zaloguj si锟 do e-dziennika
Jeste秏y na Facebooku
U縴tkownik體 Online
Go禼i Online: 2
Brak U縴tkownik體 Online

Zarejestrowanch Uzytkownik體: 2
Nieaktywowany U縴tkownik: 0
Najnowszy U縴tkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa U縴tkownika

Has硂Zapomniane has硂?
Wy秎emy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2017 by Szko砤 Podstawowa im. Jana Paw砤 II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrze縪ne.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.