Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Cyfrowa szkoła | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 29.01.2020 05:26:30  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szkoła
Akademia Przyszłości
Program "Aktywna tablica"
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szkoły
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Pedagog i Psycholog
Biblioteka
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj
Licznik
Pozostało

do końca roku szkolnego
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

B&N

PROGRAM PROFILAKTYCZNY B&N
czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego


B&N

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechronionyy”. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na obszarze województwa mazowieckiego. Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu.
Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Charakterystyka programu „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”
Adresaci: uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach, rodzice, dziadkowie;
Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017;
Cele programu:
- zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,
- efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
- zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.
Cele ogólne:
- wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
- kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomosci i umiejetności:
- wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
- wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych;
- zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
- poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
- nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
- nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
- kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.
W zakresie postaw:
- rozwijanie umiejetności współdziałania w grupie;
- wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
- kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
- kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.
METODY:
pogadanka, prelekcja, działania praktyczne, ulotka, gazetka, plakat, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja
FORMY:
zespołowa, grupowa, indywidualna
UCZESTNICY:
uczniowie klas I - VI, I - III gimnazjum, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, rodzice
Formy działalności, m.in.:
- propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
- promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
- organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Ewaluacja programu
Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Przewidywane efekty:
- zmniejszenie liczby wypadków z udziałem „niechronionych” uczestników ruchu drogowego;
- podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego;
- ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw podczas korzystania z dróg;
- aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
- zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Realizacja działań profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury użytkowników dróg, znajomości bezpiecznego korzystania z dróg oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.

Sprawozdanie I półrocze

Sprawozdanie B&N

Sprawozdanie za II półrocze

Sprawozdanie B&N
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest środa 29 Stycznia 2020.
Imieniny obchodzą: Zdzisaw, Franciszek, Jzef, Salomea, Konstancja
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.