Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 20.07.2024 08:07:38  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Godziny dostępności nauczycieli
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Rekrutacja do szkoły
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Udział w programach UE
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
B&N
Karta rowerowa
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
E-Szkoły
Laboratoria przyszłości
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Galeria

Plan lekcji
Podręczniki szkolne
Rozkład dzwonków
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Świetlica szkolna
Pedagog i Psycholog
Profilaktyka
Sekretariat
Biblioteka
Pedagog Terapeuta
Logopeda
SzukajOstatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

          M iło nam poinformować, że z dniem 1 marca 2023 roku w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację Projektu nr 2021-1-PMU-4188 pt. „Kultura, sztuka i taniec - co nas łączy?” - w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
✅ Adresatami projektu są uczniowie klas VII i VIII.
✅ Listę 24 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz 10 rezerwowych uczestników, wyłoni komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły, przydzielając punkty m.in. za:
•test znajomości j. angielskiego;
•ocena z j. angielskiego w ostatnim semestrze;
•średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2022/23;
•ocena z zachowania za I semestr roku szkolnego 2022/23;
•zaangażowanie i aktywność w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
•udział w zawodach sportowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
• uczniowie z mniejszymi szansami mogą liczyć na dodatkowe punkty.
✅ W ramach projektu uczestnicy wyjadą na 14 dniowy wyjazd edukacyjny do Grecji, który zaplanowano w dniach 16.04-29.04.2023r.


Zajęcia kulturowe i przygotowawcze dla uczestników projektu


Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach kulturowych i przygotowawczych w wymiarze 30 godzin w związku z wyjazdem na mobilność do partnerskiej szkoły w Grecji.
Uczniowie Szkoły zakwalifikowani do udziału w projekcie zrealizowali kurs przygotowawczy do wyjazdu. Oprócz wsparcia organizacyjnego, podczas zajęć poruszane były ciekawe tematy, które nie tylko zwiększyły gotowość młodzieży do uczestnictwa z zagranicznej mobilności, ale również rozbudziły apetyt na grecką przygodę!
✅Cele przygotowania
Projekty ponadnarodowej mobilności uczniów to nie tylko wyjazdy edukacyjne – ale również szereg innych działań, które również mają wpływ na zwiększanie kompetencji wszystkich uczestników projektu.
Wśród nich można wymienić właśnie przeprowadzenie przygotowania uczestników – obligatoryjnego kursu, podejmującego zagadnienia związane z tematyką projektu.
Dzięki przygotowaniu uczestnicy zwiększają gotowość do odbycia wyjazdu w różnych wymiarach. W trakcie kursu językowego poznają słownictwo ułatwiające codzienne funkcjonowanie za granicą, a także to bezpośrednio związane z obszarem tematycznym mobilności.
Część merytoryczna programu poświęcona Grecji, jej kulturze, historii, gospodarce, społeczeństwu, służy zarówno zebraniu informacji przydatnych w podróży, jak i – przede wszystkim – zwiększeniu wiedzy na temat kraju przyjmującego, która będzie miała wpływ na aktywne uczestnictwo w zajęciach podczas mobilności i wysoką jakość wypracowywanych rezultatów materialnych.
Przygotowanie pedagogiczne zwiększa motywację do działań grupowych i indywidualnych, psychiczną gotowość do odbycia wyjazdu oraz pozwala na dokładne określenie zakresu wsparcia, którego potrzebuje uczeń ze strony Szkoły i opiekunów.
Ważnym elementem przygotowania jest również ewaluacja – mierzenie poziomu gotowości uczniów do udziału w mobilności oraz ich kompetencji, w tym po zakończonym przygotowaniu.

Przebieg kursu
Przygotowanie objęło łącznie 30 godzin. W zajęcia zaangażowani byli wszyscy uczniowie biorący udział w mobilności, a oprócz tego Szkoła zorganizowała także spotkania i indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów, podczas których przedstawiono szczegółowy plan wyjazdu oraz kwestie organizacyjne i związane z kontaktem na miejscu.
Sam kurs skierowany do uczniów objął:
✅ zajęcia z języka angielskiego. Oprócz zwiększenia zasobu słownictwa duży nacisk został położony na praktykę językową, tak by wesprzeć uczniów w wyzbywaniu się bariery językowej i pomóc im w swobodnej komunikacji w Grecji.
Tradycyjna formuła została więc uzupełniona konwersatoriami, a młodzież przygotowywała się również do zaprezentowania Szkoły, regionu i uczestników projektu przed greckim audytorium w trakcie mobilności.
✅ zajęcia z języka greckiego. Ta część była niemałym zaskoczeniem dla uczestników i wzbudziła ich duży entuzjazm! Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zwroty grzecznościowe, pozdrowienia czy słownictwo, które może przydać się podczas wyjazdu.
✅ zajęcia poświęcone Grecji. Od antycznej historii po współczesność… Ten panel pozwolił uczniom pogłębić wiedzę na temat kraju przyjmującego, w tym jego kultury czy stylu życia mieszkańców. Omówiono także lokalną charakterystykę regionu Riwiery Olimpijskiej i samego Platamonas.
Tematyka poruszana podczas zajęć była ściśle związana z planowanym zakresem merytorycznym mobilności.
✅ zajęcia terenowe i pracy własna. W tym czasie uczniowie pozyskiwali i gromadzili materiały na temat Bieniewic, regionu i samej Szkoły – i na tej podstawie przygotowali prezentacje, filmiki, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania inauguracyjnego w Szkole Przyjmującej.
✅Uczestnicy wzięli udział również w przygotowaniu pedagogicznym, na które złożyły się indywidualne rozmowy, wywiadu oraz kurs BHP
Podsumowanie Uczestnictwo w przygotowaniu w istotny sposób przyczyniło się do zwiększenia poczucia gotowości młodzieży do wyjazdu.
Bardzo dziękujemy kadrze nauczycielskiej, która zaangażowała się w przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć.
Przeprowadzona ewaluacja pokazuje, że nasi szkolni reprezentanci świetnie poradzą sobie podczas mobilności!

Kalimera Grecjo


W dniach 16 – 29. 04.2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach brali udział w mobilności – wyjeździe do Grecji w ramach realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego Projektu nr 2021-1-PMU-4188 pt. „Kultura, sztuka i taniec - co nas łączy?” - programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
✅ W sumie wyjechało 24 uczniów z klas VII i VIII oraz 3 nauczycieli.
✅ Podróż autokarem w jedną stronę trwała ponad 19 godzin, w trakcie których przemierzyliśmy ok. 2000 km przejeżdżając przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię Północną, aż do Platamonas w Grecji - miejscowości położonej w południowej części Riwiery Olimpijskiej.
✅ Zakwaterowani byliśmy w kilkuosobowych pokojach w Hotelu San Panteleimon, położonym w przepięknej, spokojnej okolicy, przy samej plaży, gdzie z jednej strony mogliśmy podziwiać masyw Olimpu, a z drugiej Morze Egejskie.
✅ W ciągu 2 tygodni mobilności zrealizowaliśmy następujące działania projektowe:
• poznaliśmy historię, geografię, kulturę oraz kuchnię grecką w trakcie zajęć w szkole oraz centrach szkoleniowych;
• zgłębiliśmy wiedzę na temat starożytnej Grecji, mitologii greckiej, greckich bogów;
• poznaliśmy naszych greckich rówieśników, którzy pokazali nam swoją szkołę i omówili grecki system edukacji;
• prezentowaliśmy greckim uczniom i nauczycielom najważniejsze informacje na temat Polski, naszego regionu, Bieniewic, a także naszej szkoły, systemu edukacji w Polsce oraz kuchni polskiej;
• mieliśmy okazję porównać polski i grecki system edukacji, polską i grecką kuchnię, a także kulturę i zwyczaje – poznaliśmy różnice i podobieństwa między naszymi krajami;
• uczyliśmy się tradycyjnych greckich tańców, tj. Zorba, Sirtaka;
• prezentowaliśmy naszym greckim rówieśnikom stroje łowickie oraz polskie tańce, tj. Polonez, a także Belgijka;
• w pobliskim miasteczku, w hotelu przeprowadzaliśmy rozmowy/wywiady z Grekami, którzy musieli między innymi przedstawić nam swoje ulubione miejsca w Grecji, nauczyć nas tańca;
• zorganizowaliśmy mecz piłki koszykowej, który zakończył się remisem 8:8;
• kosztowaliśmy tradycyjne greckie potrawy tj. souvlaki, mousaka, sałatka grecka, loukumi, baklava;
• wzięliśmy udział w zajęciach kulinarnych w szkole, gdzie uczyliśmy się przygotowywać jedno z tradycyjnych i najbardziej znanych greckich dań - sałatkę grecką, którą następnie kosztowaliśmy;
• uczestniczyliśmy w zajęciach językowych - stworzyliśmy słownik polsko-grecko-angielski • opracowaliśmy książkę kucharską z przepisami dań greckich;
• na Facebooku, codziennie relacjonowaliśmy działania, umieszczaliśmy zdjęcia oraz filmiki;
• organizowaliśmy również zajęcia integracyjne, kąpiele w morzu, poranny jogging, podziwianie wschodów słońca, karaoke, tańce zorby i sirtaki;
• w trakcie całego pobytu tworzyliśmy filmy z mobilności, przygotowywaliśmy prezentacje i inne materiały na temat Grecji i naszych aktywności;
• pracowaliśmy zarówno indywidualnie, jak i w grupach;
• na zakończenie otrzymaliśmy Certyfiakty poświadczające udział w mobilności.
✅ W czasie wycieczek fakultatywnych, których celem było poznanie historii, tradycji, kuchni, kultury i życia codziennego Greków, zwiedziliśmy między innymi miejscowości:
• Litochoro - miasteczko położone na wzgórzach Olimpu, gdzie wędrowaliśmy wzdłuż wąwozu rzeki Enipeas, na końcu którego znajdował się wodospad Zeusa, pod którym wyżłobione były Wanny Afrodyty. Znajduje się tam również stary klasztor świętego Dionizosa oraz zabytkowy kościół Agaios Nikolaos. Wyjątkowe są góry Pieria – to tu góry spotykają się z morzem, a bogowie olimpijscy czuwają nad światem. Pieria to nie tylko złociste plaże i 70 kilometrów pięknego wybrzeża, ale też wspaniałe dziedzictwo kulturowe i malownicze szlaki turystyczne, bogata infrastruktura z pięknie położonymi obiektami i przede wszystkim ludzie, którzy chętnie dzielą się swoją radością życia, miłością do gór i lokalnej kuchni.
• Saloniki – przyjazne, wypełnione atrakcjami i uwodzące tajemniczością. Tak w skrócie można opisać Saloniki – drugie co do wielkości miasto w Grecji, które stanowi istny tygiel kulturowy. To miasto, które tętni życiem....;
• Palaios Panteleimonas, czyli Stary Panteleimon - niewielka wieś górska położona na wysokości 500 mnp na wschodnim zboczu masywu Olimp;
• Katerini – miasteczko położone między Masywem Olimpu a Morzem Egejskim;
• Paralia - Kurort na Riwierze Olimpijskiej, nad Morzem Egejskim, oddalony 7 km od Katerini (stolicy regionu Pieria), której atutem jest długa, złocista plaża i błękit Morza Egejskiego;
• Skotina - miasteczko położone u podnóży Olimpu i Gór Pieryjskich, w których tradycje kultywowane są do dnia dzisiejszego. W miejscowej oliwiarni poznaliśmy krok po kroku jak tłoczy się oliwę ze świeżych dojrzałych oliwek.
• Agios Spiroidonas - mała miejscowość gdzie zwiedziliśmy feciarnie i dowiedzieliśmy się jak wygląda proces produkcji serów, ile trwa oraz w jakiej temperaturze są przechowywane, zanim trafią do konsumentów. Wszyscy mogli też degustować te przysmaki i porównywać smaki.
• Nei Pori - typowo turystyczne miasteczko położone u stóp Olimpu na Riwierze Olimpijskiej. Stojąc na plaży z jednej strony przed sobą mamy morze, odwracając się o 180 stopni możemy oglądać góry. Bardzo urokliwie widoki.
• wyspa Skiathos - gdzie wspięliśmy się urokliwymi uliczkami na punkt widokowy, z którego rozciągały się zapierające dech w piersiach widoki na góry i morze. Jednym z najczęściej odwiedzanych na wyspie miejsc jest złota plaża Koukounaries zlokalizowana na południowym wybrzeżu. Jej nazwa wzięła się od szyszki drzewa piniowego, które występuje na wyspie w ogromnych skupiskach.
Określenie „złota plaża” dotyczy charakterystycznej barwy piasku związanej z zawartością miki odbijającej światło słoneczne. Wspaniałe plenery Skiathos zostały nawet wykorzystane w filmie "Mamma Mia". W trakcie kilkugodzinnego rejsu statkiem bawiliśmy się tańcząc w rytmach greckiej muzyki, a niektórzy z nas widzieli delfiny płynące zaraz przy naszym statku;
• Meteory - wiszące na formacjach skalnych klasztory – zwiedziliśmy jeden z największych znajdujących się tam klasztorów – klasztor Varlaam; odwiedziliśmy pracownię ikon, gdzie zaprezentowano nam proces ich tworzenia; udaliśmy się także na punkt widokowy, z którego rozciągał się oszałamiający widok na góry, formacje skalne, na których znajdują się klasztory. Poznaliśmy historię prawosławia, klasztorów, życie mnichów, architekturę kościołów prawosławnych
; • Ruiny Zamku w Platamonas– przepięknie położony, majestatyczny i okazały zamek, który został wzniesiony w XI w przez Krzyżowców. Warto było wspiąć się, aby podziwiać imponujący widok na Morze Egejskie. W środku znajdują się niewielkie pozostałości po świątyniach bizantyjskich.
✅ Dzięki udziałowi w mobilności i działaniach projektowych:
•rozwinęliśmy nasze kompetencje w zakresie wielojęzyczności – ponieważ w trakcie całej mobilności posługiwaliśmy się językiem angielskim w trakcie prezentacji, konwersacji z greckimi uczniami i lokalnymi mieszkańcami, przygotowywania materiałów projektowych;
• przełamaliśmy bariery językowe;
• wykorzystaliśmy w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego;
• wzrosła nasza świadomość potrzeby nauki języków obcych; wzrosła nasza motywacja do nauki języków;
• wzbogaciliśmy słownictwo z języka agielskiego o terminy i wyrażenia związane ze starożytną Grecją, kuchnią, kulturą, geografią grecką;
• poznaliśmy, ćwiczyliśmy podstawowe zwroty w j. greckim;
• rozwinęliśmy nasze kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się tj. wiara we własne możliwości, samoakceptacja, radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami, autoprezentacja, samodzielność, umiejętności organizacyjne, zarządzanie sobą w czasie, umiejętność pracy w grupie międzynarodowej, efektywna komunikacja, asertywność, współpraca z osobami o różnych poglądach, tolerancja, umiejętność uczenia się, budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu innych kultur i wartości, oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym;
• rozwinęliśmy nasze kompetencje cyfrowe poprzez tworzenie materiałów projektowych z wykorzystaniem komputera, Internetu, różnorodnych programów i aplikacji;
• przygotowanie i obróbka zdjęć i filmów; wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji z Internetu;
• wzrosła także nasza świadomość europejskiej różnorodności kulturowej i językowej;
✅ Lista uczestników projektu
• Opiekunowie: Barbara Siedlecka, Ewelina Wasiota, Hanna Wasilewska-Weiss
• Uczniowie:
1. Adamska Lena
2. Banasiuk Jakub
3. Cieślak Emilia
4. Kamiński Tomasz
5. Kopka Alina
6. Kubala Igor
7. Matela Grzegorz
8. Mielko Natalia
9. Mrozek Joanna
10. Nowak Marek
11. Obrębska Zuzanna
12. Olczak Oliwia
13. Olszak Agata
14. Piwko Michał
15. Rembiasz Joanna
16. Skrzecz Iga
17. Szymańska Marta
18. Szypke Adam
19. Szypuła
20. Wachowiak Maja
21. Wachowiak Miriam
22. Warmuz Hanna
23. Wolska Julia
24. Zaleska Marta


Podsumowanie wyjazdu do Grecji


„Wypełnij swoje życie doświadczeniami, nie rzeczami. Miej historie do opowiedzenia, nie rzeczy do pokazania”
          16 maja odbyło się podsumowanie części wyjazdowej Projektu nr 2021-1-PMU-4188 pt. „Kultura, sztuka i taniec - co nas łączy?” - programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Grecji w mieście Platamonas.
W specjalnie na to wydarzenie przygotowanej sali gimnastycznej obecni byli uczestnicy projektu wraz z opiekunami, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas IV-VIII. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Błonia Pan Zenon Reszka.
Uczestnicy przedstawili prezentację z pobytu w Grecji w dniach 16- 29 kwietnia czerwca 2023 r. Podzielili się swoimi doświadczeniami, wrażeniami z udziału w lekcjach w partnerskiej szkole oraz programie turystyczno-krajoznawczym.
Te dwa tygodnie były niezapomnianym czasem pełnym inspirujących wyzwań, odkryć i przygód, zaangażowania i wytrwałości, poznawania nowych ludzi i tworzenie pięknych relacji między nimi.
Zrealizowanych zostało wiele działań projektowych, podczas których uczestnicy:
• poznali historię, geografię, kulturę oraz kuchnię grecką;
• zgłębili wiedzę na temat starożytnej Grecji, mitologii greckiej;
• poznali greckich rówieśników, którzy przedstawili im swoją szkołę oraz grecki system edukacji;
• prezentowali greckim uczniom i nauczycielom najważniejsze informacje na temat Polski, naszego regionu, Bieniewic, a także naszej szkoły, systemu edukacji w Polsce oraz kuchni polskiej;
• uczyli się tradycyjnych greckich tańców, prezentowali polskie tańce (Polonez, Belgijka) i stroje ludowe;
• kosztowali tradycyjne greckie potrawy;
• uczestniczyli w zajęciach językowych - tworzyli słownik polsko-grecko-angielski oraz matematycznych, wychowania fizycznego;
• organizowali zajęcia integracyjne, kąpiele w morzu, poranny jogging, podziwianie wschodów słońca, karaoke;
• tworzyli filmy z mobilności, przygotowywali prezentacje, plakaty i inne materiały na temat Grecji i naszych aktywności, które umieszczali codziennie na Facebooku.
W czasie wycieczek fakultatywnych zwiedzili wiele pięknych miejsc: Litochoro, Saloniki, Panteleimonas, czyli Stary Panteleimon, Paralia, wyspa Skiathos, Meteory, Ruiny Zamku w Platamonas.
Udział w projekcie był okazją do doskonalenia umiejętności językowych – nie ma lepszej możliwości do sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego oraz szkolenie go niż używanie w codziennej komunikacji.
Po prezentacji odbyła się ceremonia wręczenia uczniom i opiekunom certyfikatów potwierdzających udział w tym europejskim przedsięwzięciu.
Na zakończenie tego miłego spotkania uczestnicy z głębi serca podziękowali tym, dzięki którym mieli możliwość uczestnictwa w realizacji tego międzynarodowego przedsięwzięcia oraz bycia w tak pięknym kraju, z tak wspaniałymi ludźmi.
Wszystkich zgromadzonych serdecznie zachęcali do odwiedzenia Grecji – kraju białego kamienia i przejrzystej wody, bo
„Lepiej zobaczyć coś raz, niż słyszeć o tym tysiąc razy”.


Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.