Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 22.03.2023 13:59:44  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Godziny dostępności nauczycieli
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Rekrutacja do szkoły
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
B&N
Karta rowerowa
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
Laboratoria przyszłości
Galeria

Plan lekcji
Podręczniki szkolne
Rozkład dzwonków
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Gazetka szkolna
Konkursy

Pedagog i Psycholog
Świetlica szkolna
Sekretariat
Biblioteka
Profilaktyka
Logopeda
Pedagog Terapeuta

Szukaj

Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...
Witamy

Oficjalna strona internetowa
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bieniewicach
Nasz adres: ul. Błońska 62
05-870 Błonie
tel. (0-22) 725-30-93
fax. (0-22) 731-90-63
e-mail: sp_bieniewice@poczta.onet.pl

46. Konkurs Warszawskiej Syrenki - gminne eliminacje.
          Dnia 18 marca w Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Błoniu odbyły się gminne eliminacje 46. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka".
Miło nam przekazać informację o sukcesach naszych uczniów, którzy brali udział w eliminacjach gminnych.
✅ W kategorii klas I-III:
- wyróżnienie zdobyła Zofia Cieślak uczennica klasy IIIC i Marta Łuszyńska, uczennica klasy IIC..
✅W kategorii klas IV - VI:
- wyróżnienie zdobyła Elena Panczew, uczennica klasy IVA.
✅W kategorii klas VII - VIII:
I miejsce zajęła Miriam Wachowiak, uczennica klasy VIIIC,
II miejsce zajęła Aleksandra Ryszka, uczennica klasy VIIIB,
III miejsce zajęła Emilia Cieślak, uczennica klasy VIIA.
✅Laureatka I miejsca Miriam Wachowiak awansowała do etapu finałowego.
Wszystkim uczestnikom eliminacji gratulujemy swoich występów, a naszej reprezentantce życzymy sukcesu w etapie finałowym, organizowanym w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2023 r.
My już mocno trzymamy kciuki!Konkurs piosenki "Żołnierze Wyklęci"
          W naszej szkole w dniu 15.03 odbył się I etap VI Konkursu piosenki i pieśni patriotycznej "Żołnierze Wyklęci - bohaterowie naszej wolności".
Konkurs polegał na wykonaniu wybranej piosenki związanej tematycznie z konkursem, poświęconej żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego .
Naszymi laureatami zostały:
✅ Miriam Wachowiak kl. 8c i Aleksandra Ryszka kl. 8b - I miejsce;
✅ Ania Palma kl. 4a - II miejsce;
✅Hania Szczepaniak oraz Laura Trelewicz kl. 5a - III miejsce.
Laureatkom gratulujemy i życzymy sukcesów w II etapie konkursu.
Trzymamy mocno kciuki!🙂

Kobnkurs wielkanocny
          
Zapraszamy do udziału
w szkolnym konkursie plastycznym
„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Termin dostarczania prac: 1 kwietnia 2023 roku.
(do p. M. Kacalińskiej lub p. H. Wasilewskiej-Weiss).
Kategorie:
klasy I-III,
klasy IV-VI,
klasy VII-VIII.

Technika: dowolna. Prace konkursowe mogą mieć formę przestrzenną lub płaską.

Podsumowanie i rozdanie nagród:
5 kwietnia 2023 roku.

Regulamin konkursu (kliknij)


Projekt edukacyjny - Grecja
          M iło nam poinformować, że z dniem 1 marca 2023 roku w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację Projektu nr 2021-1-PMU-4188 pt. „Kultura, sztuka i taniec - co nas łączy?” - w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
✅ Adresatami projektu są uczniowie klas VII i VIII.
✅ Listę 24 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz 10 rezerwowych uczestników, wyłoni komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły, przydzielając punkty m.in. za:
•test znajomości j. angielskiego;
•ocena z j. angielskiego w ostatnim semestrze;
•średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2022/23;
•ocena z zachowania za I semestr roku szkolnego 2022/23;
•zaangażowanie i aktywność w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
•udział w zawodach sportowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
• uczniowie z mniejszymi szansami mogą liczyć na dodatkowe punkty.
✅ W ramach projektu uczestnicy wyjadą na 14 dniowy wyjazd edukacyjny do Grecji, który zaplanowano w dniach 16.04-29.04.2023r.


Pasowanie na czytelników
          W marcu, w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki.
Biblioteka to miejsce, które powinno kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są mile widziani, miejscem, które będą chętnie odwiedzać.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie, które jest organizowane, co roku przez bibliotekę, weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.
Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, z prezentacji multimedialnej dowiedzieli się jaka jest droga książki od autora do biblioteki oraz poznali budowę książki.
Dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając, zapoznali się z księgozbiorem, regulaminem i zasadami wypożyczania.
Po wprowadzeniu w magiczny świat biblioteki przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki.
Już jako oficjalni czytelnicy, uczniowie otrzymali wydaną w ramach tegorocznej edycji kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” wyprawkę czytelniczą z książką: ”Pierwsze abecadło”, zakładki, oraz pamiątkowe długopisy, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.
Po uroczystej ceremonii przyszedł czas na wypożyczenie lektury szkolnej. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa, zadeklarowali, że będą częstymi gośćmi w bibliotece, ponieważ kochają czytać książki.
Zbiórka wielkanocna na Kresy
          Z apraszamy do udziału w zbiórce darów wielkanocnych dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.
Żyje tam wielu naszych Rodaków, tysiące polskich dzieci, które w czasie Świąt Wielkanocnych czekają na prezent z Ojczyzny.
To ważna chwila w roku, kiedy łączą się ludzie, których rozdzieliła historia.
Zbieramy m. in. żywność długoterminową, słodycze, kosmetyki, środki czystości.
Zebrane produkty prosimy składać u wychowawców do dnia 16 marca br.

POMAGAJĄ INNI! - POMÓŻMY I MY!

Dziękujemy za życzliwość!
Samorząd Uczniowski
Koło Wolontariatu
Konkurs na logo szkoły
          U WGA, UWAGA! PRZYPOMINAMY O KONKURSIE NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!
REGULAMIN KONKURSU
✅Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach
✅Cel i przedmiot konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach.
Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
✅Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs trwa od 06.02.2023r. do 31.03.2023r.
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
✅Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
być czytelne i łatwe do zapamiętania,
być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,
wzbudzać pozytywne emocje,
logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
✅Miejsce i termin składania prac konkursowych
Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 31.03.2023r. w sekretariacie szkoły.
Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca prac.
✅Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
✅Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.
✅Rozstrzygnięcie konkursu
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
Planowana data ogłoszenia wyników 07.04.2023r.
Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły oraz w wiosennym wydaniu gazetki szkolnej.
Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.
Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!
Organizatorzy
Dzień Kobiet
„Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen.
Wszystkie kobiety, panie i matki, w dniu tym dostają pachnące kwiatki.”

          W polskim kalendarzu sporo jest dni, które bywają okazją do miłych spotkań czy gestów, a spośród nich wszystkich taką szczególna datą jest na pewno Święto Kobiet.
Wewnątrz naszej szkolnej społeczności zawsze staramy się pamiętać o tym dniu i okazać wszystkim wokół Paniom, ile dla nas znaczą.
Za sprawą Samorządu Uczniowskiego, w naszej szkole tym roku było podobnie. Wszystkie kobietki małe i duże czuły się w tym dniu wyjątkowo.
Przygotowano dla Pań piękne życzenia, kwiaty i własnoręcznie upieczone i ozdobione babeczki. Nie zapomniano o dziewczynkach, na które czekał słodki poczęstunek.
W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w klasach składali życzenia dziewczynkom i swoim Paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych upominków.
Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentlemani, byli przemili, uczynni i sympatyczni. Dziewczynki nie mają nic przeciwko temu, aby każdy dzień wyglądał tak samo lub podobnie.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie niespodzianek, a kochanym Paniom raz jeszcze składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Obyście spełniły wszystkie swoje marzenia i zarażały nas optymizmem każdego dnia.😘🌷🌷🌷Konkurs KRUS
          W zorem lat ubiegłych, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału uczniów w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
✅Konkurs dedykowany jest dla dzieci klas 0-VIII.
✅Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3 (technika dowolna), która obrazuje sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji.
✅Prace składamy do 29 marca 2023 roku do Pani Magdaleny Kacalińskiej (świetlica szkolna) i Pani Hanny Wasilewskiej-Weiss (sala nr 19).
✅Prace plastyczne dzieci, które wezmą udział w pierwszym etapie konkursu należy dostarczyć do naszej Placówki Terenowej KRUS w Błoniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023r. wraz z wypełnionym przez rodziców/opiekunów prawnych formularzem zgłoszeniowym pracy ucznia – formularz w załączeniu.
✅Każda praca plastyczna powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
✅Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
konkurs plastyczny (kliknij)

Konkurs plastyczny "Zamek w dziecięcej wyobraźni"
          K onkurs plastyczny „Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko.”

Dział Edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie serdecznie zaprasza uczniów klas 1-6 szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zamek w dziecięcej wyobraźni…”
✅Konkurs jest skierowany do szkół, domów kultury, bibliotek, ognisk plastycznych itp. instytucji. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 1-3 i 4-6.
✅Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy konkursowej inspirowanej przynajmniej jednym z czterech obrazów Matejki z kolekcji Zamku Królewskiego.
✅Uczestnicy mogą tworzyć prace w następujących kategoriach:
Uczniowie klas 1-3 – tradycyjna praca plastyczna lub komiks. W obu przypadkach można wykorzystać dowolną technikę manualną.
Uczniowie klas 4-6 – tradycyjna praca plastyczna (z wykorzystaniem dowolnej techniki manualnej) lub krótka forma filmowa do dwóch minut.
✅Warunki konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych, do których adresowany jest konkurs, mogą wziąć w nim udział indywidualnie bądź grupowo, zrzeszając się w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych, złożonych z uczniów tej samej bądź różnych klas w obrębie niżej wskazanych kategorii wiekowych:
klasy 1-3,
klasy 4-6.
✅Konkurs składa się z dwóch etapów:
pierwszego – szkolnego
drugiego – finałowego
W pierwszym etapie nauczyciele/koordynatorzy konkursu w instytucjach biorących udział w konkursie wyłaniają maksimum trzy prace dla każdej z dwóch kategorii wiekowych i dwóch formalnych (wynikających z wykorzystanej techniki).
Daje to możliwość nadesłania maksimum 12 prac: - 6 z klas 1-3 – (3 tradycyjnych prac i 3 komiksów) oraz 6 z klas 4-6 (3 tradycyjnych prac i 3 prac filmowych). Instytucji zgłaszającej. Instytucje nie są zobowiązane do gradacji prac i wskazywania pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.
✅Prace należy składać u p. Magdaleny Mateli, sala nr 28 w terminie do 20 marca 2023 r. (po tym terminie prace zostaną spakowane zbiorczo i przesłane do organizatora).
Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie
konkurs plastyczny (kliknij)

Honorowymi patronami konkursu są: Mazowiecki Kurator Oświaty, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Szkoła pamięta o "Żołnierzach Wyklętych"
          1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

W czasach rządów komunistycznych zostali oni wyklęci, ale my dzisiaj mówimy o nich jako o Niezłomnych, jako o tych którzy postawili na szali swoje młode życie, walcząc o to co często nie było im dane – a czym my dzisiaj możemy się cieszyć – o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę.
Przywracając pamięć o Żołnierzach Niezłomnych spłacamy nasz dług wobec nich.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole miały miejsce obchody upamiętniające tych niezłomnych ludzi, o których poeta Zbigniew Herbert pisał, „ponieważ żyli prawem wilka historia o nich głucho milczy”. Na szczęście historia już wspomina tych bohaterów.
W ramach obchodów tego wydarzenia uczniowie przygotowali okolicznościową wystawę i gazetkę ścienną. Odświętnego nastroju tego dnia w szkole dodawały melodie patriotyczne płynące z radiowęzła.
Jak zawsze przy takich okazjach tak i tym razem przewodnicząca SU Miriam Wachowiak przy pomocy Hani Warmuz i Tomka Kamińskiego pojawiali się w klasach aby przybliżyć koleżankom i kolegom wiedzę na ten temat jak i zachęcić wszystkich uczniów do pogłębiania wiedzy na temat ważnych wydarzeń historycznych. Zwracała się z prośbą do uczniów naszej szkoły oraz ich rodzin, aby odwiedzili miejsca pamięci i zapalili znicz dla uczczenia pamięci poległych.
SZKOŁA PAMIĘTA – Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.


link do filmu 1 marca Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" (kliknij)


Strona 1 z 156 1 2 3 4 > >>
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.