Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Cyfrowa szkoła | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 20.08.2018 07:31:48  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szkoła
Akademia Przyszłości
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szkoły
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada RodzicĂłw
Konkursy

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...
Absolwenci szkoły -...
Wolny piątek

UWAGA!


Dnia 7 stycznia 2011 roku, w godzinach 8.30 - 15.30, odbędą się zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice w tym dniu pracują.


Dodatkowe wolne dni w roku szkolnym 2010/2011
Informacja
o dodatkowych dniach wolnych
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2010/11


              Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 06.10.2010 r. Nr 186, poz. 1245) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
12.11.2010 r. dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
07.01.2011 r. dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
02.05.2011 r. dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
05.04.2011 r. sprawdzian po szkole podstawowej - dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
12.04.2011 r. egzamin humanistyczny dla gimnazjum - dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
13.04.2011 r. egzamin matematyczno-przyrodniczy - dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
14.04.2011 r. egzamin z języka obcego - dzień wolny dla gimnazjum
22.06.2011 r. dzień wolny dla gimnazjum

W ww. dniach uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczo - wychowawczych, organizowanych przez szkołę.


Jasełka
„ W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
Abyśmy życie mieli dzięki Niemu.” / 1 J 4, 9 /


           Tradycyjnie w szkole, w ostatni dzień nauki przed świętami, odbyło się spotkanie wigilijne w klasach z wychowawcami, a po nich jasełka szkolne.
           Przedstawienie "Stacja CZŁOWIEK" było połączeniem nowoczesności z tradycjami bożonarodzeniowymi i zostało przygotowane pod kierunkiem katechety pana Jacka Sobczyka.
Rozstrzygnięcie konkurs "Ozdoba choinkowa"

           W ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa".
Celem konkursu jest podtrzymywanie i propagowanie tradycji związanych z własnoręcznym wykonywaniem ozdób choinkowych.
Konkurs przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III szkoła podstawowa, klasy IV - VI szkoła podstawowa, klasy I - III gimnazjum.
Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci z klas młodszych.
Wpłynęło 57 pięknych prac o tematyce Bożonarodzeniowej przez co jury miało ogromny problem, które prace wyróżnić.
Po długiej dyskusji udało się wyłonić laureatów w poszczególnych kategoriach:

KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce
Rupieta Marta
Marciniak Iwona
Franczuk Wiktoria
Karlicki Maksymilian

II miejsce
Krzeszowska Jagoda
Karasiewicz Ola
Mikos Maja

III miejsce
Podgórska Julia
Wołkow Eliza
Kapusta Zuzia
Kapusta Kasia


Wyniki plebiscytu "Najlepszy kolega"
           Dzień 22 grudnia był dniem obfitującym w rozstrzygnięcia wielu konkursów.
Uczniowie poznali wyniki, między innymi plebiscytu "Najlepszy kolega".
Laureatami za I semestr roku szkolnego 2010/2011 w poszczególnych klasach zostali:
Klasa IA SP - Mińkowski D.
Klasa IB SP - Szymański K.
Klasa II SP - Kowalczyk J.
Klasa III SP - Szymańska W.
Klasa IV SP - Gołębiewska K., Stachlewski P.
Klasa V SP - Grygorczuk O.
Klasa VI SP - Bogusiewicz L., Kakiet J.
Klasa Ia G - Żurawska M., Pietraszko K.
Klasa Ib G - Semeniuk O.
Klasa II G - Majewski M.
Klasa III G - Parafiniuk A.

Stypendium "Dam Radę"
           Dnia 21 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Kapituły bieniewickiego stypendium "Dam radę".
W bieżącym roku szkolnym Kapituła zebrała się po raz pierwszy. Zmienił się skład Kapituły.
Do grona członków Kapituły w osobach: p. Zdzisław Sobierajski (przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju na rzecz Witanowa i Bieniewic), p. Marek Parafiniuk (dyrektor Z S im. Jana Pawła w Bieniewicach), p. Anna Ludwin - Właszczuk (pedagog szkolny) dołączyli - p. Wojciech Szymański (przewodniczący Rady Rodziców) i Ola Parafiniuk (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego).
Podczas spotkania oceniano wiele kandydatur ponieważ stypendium przyznawano za cztery miesiące.
Zgłoszone przez wychowawców kandydatury wyróżniających się uczniów były bardzo wyrównane więc trudno było wybrać tych najbardziej pracowitych.
Po bardzo burzliwej dyskusji laureatami stypendium zostali:
WRZESIEŃ
Klasy I – III SP
1. Marta Rupieta, klasa II - 50,00
Klasy IV- VI
1. Justyna Bakłarzec, klasa IV – 50,00
Klasy I – III G
1. Agata Kilian, klasa III – 70,00

Uczniowie nominowani do stypendium:
1. Bartosz Pryjda, klasa Ia SP
2. Rozalia Myszkowska, klasa I b SP
3. Patryk Firlej, klasa III Sp
4. Magda Siedlecka, klasa V
5. Jakub Chojnacki, klasa VI
6. Karolina Stańczak, klasa I a G
7. Weronika Mikulska, klasa I b G
8. Bartek Zych, klasa II G

Malowanie bombek w szkole po raz szósty


           18 grudnia 2010 roku odbyło się 6-te malowanie bombek w Bieniewicach.
W tegorocznej edycji imprezy uczestniczyło ponad 100 osób, które malowały ozdoby choinkowe.
           Na licytację przybył Starosta powiatu Warszawskiego Zachodniego, pan Jan Żychliński oraz Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Powiatu. Od lat kibicują naszej akcji. Pan Jan Żychliński corocznie jest szczodrym fundatorem kilku stypendiów dla uczniów naszej szkoły.
           Wicestarosta, pan Paweł Białecki również od lat wpisuje się do grona kolekcjonerów bieniewickich bombek przez co zasila fundusz stypendialny "Dam Radę".
           Corocznie przyjeżdżają podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie "Przyłącz się do Nas". Tym razem przywieźli przygotowane wcześniej stroiki i ozdoby choinkowe. Wszystkie zostały zlicytowane i znaczną kwotą zasiliły fundusz stypendialny.
Prezes stowarzyszenia "Przyłącz się do Nas", pan Seweryn Chróściński, podczas licytacji skutecznie walczył o najpiękniejsze okazy.
           Począwszy od pierwszej edycji na licytacji pojawia się radny pan Stanisław Czaplicki, który w swoim zbiorze posiada kilka pięknych bombek.
           Dyrektor Zespołu Szkół, pan Marek Parafiniuk również wspiera akcję i jest uczestnikiem licytacji, dzięki której pozyskuje się kolejne stypendia dla uczniów.
Należy nadmienić, że stypendium "Dam Radę" to niecodzienny program stypendialny, przeznaczony dla tych uczniów, którzy ambitnie postanowili poprawiać swoje wyniki, pracować i rozwijać się.
Aby zostać stypendystom programu "Dam Radę" nie trzeba mieć piątek i szóstek. Wystarczy pracować na rzecz poprawy swoich ocen na lepsze i wytrwać w tym postanowieniu.
           Podczas tegorocznej licytacji zebrano 2 717,70 PLN. Kwota w całości zasili fundusz stypendialny Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Witanowa i Bieniewic "Dam Radę".

>>>GALERIA<<<
Wigilia w szkole

           Środa 22 grudnia 2010r. jest ostatnim dniem zajęć przed przerwą świąteczną.
W tym dniu mamy 2 pierwsze godziny lekcyjne.
O godz.9.40 uczniowie spotykają się z wychowawcami na klasowych wigiliach. Następnie wszyscy spotykamy się w sali gimnastycznej gdzie obejrzymy "Jasełka".
Dokonane zostaną podsumowania:
* Plebiscytu "Najlepszy kolega",
* Stypendium "Dam Radę"
* Konkursu plastycznego "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa".
Przewidywane zakończenie około godz.12.00. Po spotkaniu uczniowie idą do domu. Do szkoły wracamy w poniedziałek 03.01.2011r.
Próbny sprawdzian szóstoklasistów
            Szóstoklasiści przystąpili do próbnego sprawdzianu. Była to tylko próba, ale wszystko odbywało się zgodnie z procedurami, obowiązującymi na prawdziwym sprawdzianie, który odbędzie się w tym roku 5 kwietnia 2011 roku o 9.00.
Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 7 czerwca 2011 r. (wtorek), godz. 9.00.
            Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:
- czytania,
- pisania,
- rozumowania,
- korzystania z informacji,
- wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Malowanie bombek w szkole


            W najbliższą sobotę - 18 grudnia o godz. 15.00 w naszej szkole odbędzie się przedświąteczne, wspólne malowanie i klejenie ozdób choinkowych.
        Organizatorem szóstej już edycji rodzinnego malowania bombek jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Witanowa i Bieniewic przy współpracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom Wiejskim oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Bieniewic.
        O godz.17.00, najpiękniejsze bombki zostaną zlicytowane, a cały dochód z licytacji zasili Fundusz Stypendialny "Dam radę" dla najbardziej pracowitych uczniów naszej szkoły. Organizatorzy zapewniają materiały do malowania.
Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w akcji:
dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli!Mateusz wicemistrzem Polski


W Markach k/Warszawy odbyły się VIII Indywidualne Mistrzostwa Polski w warcabach 64 polowych. W kategorii chłopców do lat 16, wicemistrzem Polski został uczeń naszej szkoły - Mateusz Stańczuk . Nie jest to pierwszy ani zapewne ostatni sukces Mateusza. Wielkie gratulacje!
Strona 84 z 97 << < 81 82 83 84 85 86 87 > >>
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest poniedziałek 20 Sierpnia 2018.
Imieniny obchodzą: Bernard, Samuel, Sobiesław, Sabina
Zaloguj siďż˝ do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2017 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.