Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Cyfrowa szkoła | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 21.04.2019 07:11:10  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szkoła
Akademia Przyszłości
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szkoły
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...
Absolwenci szkoły -...
Wolny pitek

UWAGA!


Dnia 7 stycznia 2011 roku, w godzinach 8.30 - 15.30, odbd si zajcia wietlicowe dla dzieci, ktrych rodzice w tym dniu pracuj.


Dodatkowe wolne dni w roku szkolnym 2010/2011
Informacja
o dodatkowych dniach wolnych
od zaj dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2010/11


              Zgodnie z rozporzdzeniem MEN z dnia 5 padziernika 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 06.10.2010 r. Nr 186, poz. 1245) dyrektor szkoy, po zasigniciu opinii Rady Rodzicw i Samorzdu Uczniowskiego, ustala dni wolne od zaj dydaktyczno - wychowawczych:
12.11.2010 r. dzie wolny dla szkoy podstawowej i gimnazjum
07.01.2011 r. dzie wolny dla szkoy podstawowej i gimnazjum
02.05.2011 r. dzie wolny dla szkoy podstawowej i gimnazjum
05.04.2011 r. sprawdzian po szkole podstawowej - dzie wolny dla szkoy podstawowej i gimnazjum
12.04.2011 r. egzamin humanistyczny dla gimnazjum - dzie wolny dla szkoy podstawowej i gimnazjum
13.04.2011 r. egzamin matematyczno-przyrodniczy - dzie wolny dla szkoy podstawowej i gimnazjum
14.04.2011 r. egzamin z jzyka obcego - dzie wolny dla gimnazjum
22.06.2011 r. dzie wolny dla gimnazjum

W ww. dniach uczniowie mog korzysta z zaj opiekuczo - wychowawczych, organizowanych przez szko.


Jaseka
„ W tym objawia si mio Boga ku nam,
e zesa Syna swego Jednorodzonego na wiat,
Abymy ycie mieli dziki Niemu.” / 1 J 4, 9 /


           Tradycyjnie w szkole, w ostatni dzie nauki przed witami, odbyo si spotkanie wigilijne w klasach z wychowawcami, a po nich jaseka szkolne.
           Przedstawienie "Stacja CZOWIEK" byo poczeniem nowoczesnoci z tradycjami boonarodzeniowymi i zostao przygotowane pod kierunkiem katechety pana Jacka Sobczyka.
Rozstrzygnicie konkurs "Ozdoba choinkowa"

           W ostatnim dniu nauki przed przerw witeczn ogoszone zostay wyniki konkursu plastycznego "Najpikniejsza ozdoba choinkowa".
Celem konkursu jest podtrzymywanie i propagowanie tradycji zwizanych z wasnorcznym wykonywaniem ozdb choinkowych.
Konkurs przeprowadzony by w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III szkoa podstawowa, klasy IV - VI szkoa podstawowa, klasy I - III gimnazjum.
Konkurs cieszy si coraz wikszym zainteresowaniem szczeglnie wrd dzieci z klas modszych.
Wpyno 57 piknych prac o tematyce Boonarodzeniowej przez co jury miao ogromny problem, ktre prace wyrni.
Po dugiej dyskusji udao si wyoni laureatw w poszczeglnych kategoriach:

KLASY I - III SZKOA PODSTAWOWA

I miejsce
Rupieta Marta
Marciniak Iwona
Franczuk Wiktoria
Karlicki Maksymilian

II miejsce
Krzeszowska Jagoda
Karasiewicz Ola
Mikos Maja

III miejsce
Podgrska Julia
Wokow Eliza
Kapusta Zuzia
Kapusta Kasia


Wyniki plebiscytu "Najlepszy kolega"
           Dzie 22 grudnia by dniem obfitujcym w rozstrzygnicia wielu konkursw.
Uczniowie poznali wyniki, midzy innymi plebiscytu "Najlepszy kolega".
Laureatami za I semestr roku szkolnego 2010/2011 w poszczeglnych klasach zostali:
Klasa IA SP - Mikowski D.
Klasa IB SP - Szymaski K.
Klasa II SP - Kowalczyk J.
Klasa III SP - Szymaska W.
Klasa IV SP - Gobiewska K., Stachlewski P.
Klasa V SP - Grygorczuk O.
Klasa VI SP - Bogusiewicz L., Kakiet J.
Klasa Ia G - urawska M., Pietraszko K.
Klasa Ib G - Semeniuk O.
Klasa II G - Majewski M.
Klasa III G - Parafiniuk A.

Stypendium "Dam Rad"
           Dnia 21 grudnia 2010 roku odbyo si posiedzenie Kapituy bieniewickiego stypendium "Dam rad".
W biecym roku szkolnym Kapitua zebraa si po raz pierwszy. Zmieni si skad Kapituy.
Do grona czonkw Kapituy w osobach: p. Zdzisaw Sobierajski (przewodniczcy Stowarzyszenia Rozwoju na rzecz Witanowa i Bieniewic), p. Marek Parafiniuk (dyrektor Z S im. Jana Pawa w Bieniewicach), p. Anna Ludwin - Waszczuk (pedagog szkolny) doczyli - p. Wojciech Szymaski (przewodniczcy Rady Rodzicw) i Ola Parafiniuk (przewodniczca Samorzdu Uczniowskiego).
Podczas spotkania oceniano wiele kandydatur poniewa stypendium przyznawano za cztery miesice.
Zgoszone przez wychowawcw kandydatury wyrniajcych si uczniw byy bardzo wyrwnane wic trudno byo wybra tych najbardziej pracowitych.
Po bardzo burzliwej dyskusji laureatami stypendium zostali:
WRZESIE
Klasy I – III SP
1. Marta Rupieta, klasa II - 50,00
Klasy IV- VI
1. Justyna Bakarzec, klasa IV – 50,00
Klasy I – III G
1. Agata Kilian, klasa III – 70,00

Uczniowie nominowani do stypendium:
1. Bartosz Pryjda, klasa Ia SP
2. Rozalia Myszkowska, klasa I b SP
3. Patryk Firlej, klasa III Sp
4. Magda Siedlecka, klasa V
5. Jakub Chojnacki, klasa VI
6. Karolina Staczak, klasa I a G
7. Weronika Mikulska, klasa I b G
8. Bartek Zych, klasa II G

Malowanie bombek w szkole po raz szsty


           18 grudnia 2010 roku odbyo si 6-te malowanie bombek w Bieniewicach.
W tegorocznej edycji imprezy uczestniczyo ponad 100 osb, ktre maloway ozdoby choinkowe.
           Na licytacj przyby Starosta powiatu Warszawskiego Zachodniego, pan Jan ychliski oraz Jerzy Wjcik, przewodniczcy Rady Powiatu. Od lat kibicuj naszej akcji. Pan Jan ychliski corocznie jest szczodrym fundatorem kilku stypendiw dla uczniw naszej szkoy.
           Wicestarosta, pan Pawe Biaecki rwnie od lat wpisuje si do grona kolekcjonerw bieniewickich bombek przez co zasila fundusz stypendialny "Dam Rad".
           Corocznie przyjedaj podopieczni Warsztatw Terapii Zajciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie "Przycz si do Nas". Tym razem przywieli przygotowane wczeniej stroiki i ozdoby choinkowe. Wszystkie zostay zlicytowane i znaczn kwot zasiliy fundusz stypendialny.
Prezes stowarzyszenia "Przycz si do Nas", pan Seweryn Chrciski, podczas licytacji skutecznie walczy o najpikniejsze okazy.
           Poczwszy od pierwszej edycji na licytacji pojawia si radny pan Stanisaw Czaplicki, ktry w swoim zbiorze posiada kilka piknych bombek.
           Dyrektor Zespou Szk, pan Marek Parafiniuk rwnie wspiera akcj i jest uczestnikiem licytacji, dziki ktrej pozyskuje si kolejne stypendia dla uczniw.
Naley nadmieni, e stypendium "Dam Rad" to niecodzienny program stypendialny, przeznaczony dla tych uczniw, ktrzy ambitnie postanowili poprawia swoje wyniki, pracowa i rozwija si.
Aby zosta stypendystom programu "Dam Rad" nie trzeba mie pitek i szstek. Wystarczy pracowa na rzecz poprawy swoich ocen na lepsze i wytrwa w tym postanowieniu.
           Podczas tegorocznej licytacji zebrano 2 717,70 PLN. Kwota w caoci zasili fundusz stypendialny Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Witanowa i Bieniewic "Dam Rad".

>>>GALERIA<<<
Wigilia w szkole

           roda 22 grudnia 2010r. jest ostatnim dniem zaj przed przerw witeczn.
W tym dniu mamy 2 pierwsze godziny lekcyjne.
O godz.9.40 uczniowie spotykaj si z wychowawcami na klasowych wigiliach. Nastpnie wszyscy spotykamy si w sali gimnastycznej gdzie obejrzymy "Jaseka".
Dokonane zostan podsumowania:
* Plebiscytu "Najlepszy kolega",
* Stypendium "Dam Rad"
* Konkursu plastycznego "Najpikniejsza ozdoba choinkowa".
Przewidywane zakoczenie okoo godz.12.00. Po spotkaniu uczniowie id do domu. Do szkoy wracamy w poniedziaek 03.01.2011r.
Prbny sprawdzian szstoklasistw
            Szstoklasici przystpili do prbnego sprawdzianu. Bya to tylko prba, ale wszystko odbywao si zgodnie z procedurami, obowizujcymi na prawdziwym sprawdzianie, ktry odbdzie si w tym roku 5 kwietnia 2011 roku o 9.00.
Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 oraz 146 ust. 3 i 4 rozporzdzenia – 7 czerwca 2011 r. (wtorek), godz. 9.00.
            Sprawdzian szstoklasisty jest egzaminem powszechnym i obowizkowym, co oznacza, e musz do niego przystpi wszyscy uczniowie - zarwno uczniowie szk podstawowych dla dzieci i modziey, jak i suchacze szk podstawowych dla dorosych. Przystpienie do testu jest jednym z warunkw ukoczenia szkoy.
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osigni uczniw w zakresie piciu obszarw umiejtnoci:
- czytania,
- pisania,
- rozumowania,
- korzystania z informacji,
- wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Malowanie bombek w szkole


            W najblisz sobot - 18 grudnia o godz. 15.00 w naszej szkole odbdzie si przedwiteczne, wsplne malowanie i klejenie ozdb choinkowych.
        Organizatorem szstej ju edycji rodzinnego malowania bombek jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Witanowa i Bieniewic przy wsppracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom Wiejskim oraz Koem Gospody Wiejskich z Bieniewic.
        O godz.17.00, najpikniejsze bombki zostan zlicytowane, a cay dochd z licytacji zasili Fundusz Stypendialny "Dam rad" dla najbardziej pracowitych uczniw naszej szkoy. Organizatorzy zapewniaj materiay do malowania.
Bardzo gorco zapraszamy do udziau w akcji:
dzieci, modzie, rodzicw i nauczycieli!Mateusz wicemistrzem Polski


W Markach k/Warszawy odbyy si VIII Indywidualne Mistrzostwa Polski w warcabach 64 polowych. W kategorii chopcw do lat 16, wicemistrzem Polski zosta ucze naszej szkoy - Mateusz Staczuk . Nie jest to pierwszy ani zapewne ostatni sukces Mateusza. Wielkie gratulacje!
Strona 97 z 110 << < 94 95 96 97 98 99 100 > >>
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest niedziela 21 Kwietnia 2019.
Imieniny obchodzą: Bartosz, Feliks, Konrad, Anzelm, Jarosaw, Selma
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.