Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Cyfrowa szkoła | Kronika szkolna | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 08.10.2015 23:54:49  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Historia szkoły
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Cyfrowa szkoła
Akademia Przyszłości
Karta rowerowa
Kronika szkolna
Absolwenci szkoły
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Zajęcia pozalekcyje
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Zebrania
Konkursy
Basen

Biblioteka
Świetlica szkolna
Sekretariat
Pedagog i Psycholog
Profilaktyka
Logopeda

Reedukator
Szukaj

Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły - ...
Absolwenci szkoły - ...
Wycieczka do Centrum...
Nowy plac zabaw dla ...
68 rocznica bitwy po...
Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w BieniewicachNasz adres: ul. Błońska 62
05-870 Błonie
tel. (0-22) 725-30-93
fax. (0-22) 731-90-63
e-mail: sp_bieniewice@poczta.onet.pl
Wycieczka do Wieliczki, Krakowa i Ojcowskiego Parku Narodowego

          W dniach 29 września - 1 października klasy VI wsparte kilkoma osobami z klasy Vb i IVb, przebywały na wycieczce w Wieliczce, Krakowie i Ojcowskim Parku Narodowym. Przebiegała ona zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń.
Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, była zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce. Jej początki sięgają czasów średniowiecza. Podziwialiśmy wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jeziora, oryginalne urządzenia i sprzęt górniczy oraz dziesiątki rzeźb i płaskorzeźb solnych. Przeszliśmy trasę obejmującą 3,5 kilometrowy odcinek położony na głębokości od 64 do 135 m.
Kolejne miasto to Kraków - była stolica Polski. Zwiedzanie Krakowa rozpoczęliśmy trochę nietypowo bo od Kazimierza - dawnej dzielnicy żydowskiej. Przytulne kafejki i restauracje tej dzielnicy, galerie i antykwariaty, brukowane uliczki oraz zabytki kultury żydowskiej tworzą urokliwą atmosferę, której nie sposób się oprzeć.
Będąc w tej części części miasta nie można się oprzeć pokusie i nie spróbować słynnych ale jakże smacznych, zapiekanek królewskich. Pycha!
W drugim dniu udaliśmy się na Wawel - siedzibę władców polskich. Z zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści o kolejnych królach zamieszkujących jego komnaty. Zwiedziliśmy Katedrę, która zajmuje wyjątkową pozycję w dziejach Polski i w świadomości narodu polskiego. To właśnie tutaj odbywały się koronacje królów, a w podziemiach spoczywają najbardziej zasłużeni Polacy, a wśród nich obok władców, m. in. Stefan Batory, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Tadeusz Kościuszko, generał Władysław Sikorski. Na Wawelu pochowany jest prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010r.
Z zachwytem patrzyliśmy na Dzwon Zygmunt - najsłynniejszy polski dzwon, znajdujący się na Wieży Zygmuntowskiej w północnej części katedry wawelskiej. Ufundowany przez Zygmunta I Starego, nazwany jego imieniem.
Pobyt na Wawelu zakończyliśmy zwiedzeniem Smoczej Jamy – jaskini w obrębie zrębu Wawelu, jednej z turystycznych atrakcji Krakowa. Z jaskinią wiąże się legenda o smoku wawelskim.
Spacer Traktem Królewskim pozwolił na podziwianie innych cennych zabytków Krakowa takich jak: Główny Rynek, Sukiennice, Brama Floriańska, Barbakan, kościoły itp. Swym bogactwem urzekła nas Bazylika Mariacka. Dowiedzieliśmy się, iż wspaniałą polichromię wykonali znani artyści: Jan Matejko, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. Ten ostatni zaprojektował również przepiękne witraże. Znakomicie prezentuje się też Retabulum ołtarza głównego – słynne dzieło Wita Stwosza, nad którym pracował 12 lat.
Trzeciego dnia przed południem zwiedziliśmy Muzeum Podziemi Rynku. Pod płytą placu powstało multimedialne muzeum i skansen archeologiczny w jednym, gdzie można oglądać wystawę "Śladem europejskiej tożsamości Krakowa". Na powierzchni ok. 4 tys. metrów kwadratowych znajduje się ekspozycja ukazująca rolę Krakowa w średniowiecznej Europie i ponad 800-letnią tradycję handlu i rzemiosła na tym terenie.
Ostatnim miejscem zwiedzanym przez nas był Ojcowski Park Narodowego. Oglądaliśmy malowniczą Dolinę Prądnika wraz z ostańcami skalnymi o charakterystycznych kształtach i nazwach. Przewodnik opowiadał nam również o bogactwie fauny i flory na tym terenie. Wspaniałym zabytkiem architektury tego urokliwego miejsca jest zamek w Pieskowej Skale.
W pobliżu znajduje się również Maczuga Herkulesa, która jest najbardziej znaną skałą Ojcowskiego Parku Narodowego i chyba najbardziej znaną skałą naszego kraju, niejednokrotnie błędnie kojarzona z miejscowością Ojców. Skała jest położona administracyjnie na terenie wsi Sułoszowa, a właściwie na terenie osady Pieskowa Skała, która wchodzi w jej skład.
Trasa wycieczki była bardzo bogata i atrakcyjna, uczniowie poznali niezwykłe miejsca, a zdobyta wiedza pozostanie na długo w pamięci i będzie wykorzystywana na różnych zajęciach lekcyjnych.
Uczestnicy wycieczki pragną bardzo gorąco podziękować Radzie Rodziców, która dofinansowała wyjazd. Są ogromnie wdzięczni a ponieważ .... "Wdzięczność" trudno jest ubrać w słowa…
wtedy więc proste - ,,dziękujemy"- zawiera wszystko co chcą wyrazić!.

71 rocznica bitwy pod Jaktorowem

          W ostatnią niedzielę (27) września 2015 roku podobnie jak w latach ubiegłych grupa uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli brała udział w Pikniku Historyczno -Wojskowym w Budach Zosinych.
Termin tegorocznego przedsięwzięcia zbiegł się z uroczystymi obchodami 71 rocznicy bitwy partyzanckiego Zgrupowania AK Kampinos, która miała miejsce pod Jaktorowem w dniach 27-29 września 1944 roku.
Uroczysta msza połowa, w której udział brali weterani bitwy, odprawiana według ceremoniału wojskowego z asystą kompanii honorowej Wojska Polskiego, Apel Poległych oraz Salwa Honorowa i złożenie wieńców na cmentarzu poległych bohaterów tej bitwy to główne punkty oficjalnych uroczystości.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz lokalnych i centralnych, Wojska Polskiego, Policji i służb mundurowych, oraz jak co roku liczne rzesze mieszkańców. Odtworzony został także jeden z epizodów tej bitwy, która była największą bitwą partyzancką po zachodniej stronie Wisły w czasie całej II wojny światowej.
Organizatorzy przygotowali wystawę terenową sprzętu bojowego i pojazdów historycznych. Miały miejsce pokazy współczesnego sprzętu bojowego, pojazdów, broni i wyposażenia. Dzięki obecności grup rekonstrukcyjnych powstał obóz wojskowy. Uzupełnieniem była również odrestaurowana i jeżdżąca armata przeciwpancerna Bofors, wozy taborowe, jaszcze amunicyjne, sprzęt artyleryjski.
Uczestnicząc w tych obchodach młodzież miała okazję przybliżyć sobie klimat i atmosferę tamtych wojennych dni. Jak zawsze była to żywa i oryginalna lekcja historii dla młodego pokolenia.
Pamięć o historii i poległych w obronie Ojczyzny to nasze dziedzictwo i do nas należy obowiązek przekazywania go następnym pokoleniom, aby pamięć tych, co oddawali swe młode życie na ołtarzu Ojczyzny nigdy nie zaginęła.


Zajęcia z "Robotyki"
          Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym dla chętnych dzieci odbywać się będą zajęcia z "Robotyki".
Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2015/16
"Nie wszyscy mamy te same zdolności,
ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości,
aby swe zdolności rozwijać"
                                        John F. Kennedy

          Informujemy, że w roku szkolnym 2015/16 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 50 z dnia 8 września 2015 r. Mazowieckiego Kuratora Oświaty zatwierdzono Regulamin konkursów. Szczegółowe informacje znajdziemy w zakładce "Konkursy" (strona szkoły) lub na stronie http://www.konkursy.mscdn.eu

Stypendia/zasiłki socjalne w roku szkolnym 2015/2016

          Przypominamy rodzicom o możliwości otrzymania stypendium/zasiłku socjalnego dla ucznia.
Stypendium szkolne otrzymać może uczeń mieszkający na terenie Gminy Błonie, znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 456,00 zł. netto, a od 1 października 2015 nie przekroczył 514 zł netto (nastąpi zmiana kryterium dochodowego)
Termin składania wniosków w roku szkolnym 2015/2016
* dla uczniów szkół do 15 września 2015r.
* dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2015r.
Stypendium szkolnego udziela się w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
4) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne)
5) świadczenia pieniężnego, jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe, wnioskując o tę formę pomocy należy to dokładnie uzasadnić
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
* złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
* dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
* dołączenie do wniosku stosownych oświadczeń/oświadczenia (oświadczenie 1, oświadczenie 2 => do pobrania)

Druki wniosków można otrzymać we wszystkich gminnych placówkach szkolnych,
w Urzędzie Miejskim w Ratuszu - w pokoju nr 1 (Biuro Obsługi Interesantów),
w Wydziale Oświaty - ul. Nowakowskiego 2/4, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu oraz na stronie www.blonie.pl

Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Błoniu,
przy ul. Nowakowskiego 2/4 , tel. 22/ 725-50-20.

Zebranie rodziców

ZEBRANIA Z RODZICAMI

10, 11 września 2015 r. (czwartek, piątek) odbędą się zebrania z rodzicami poświęcone organizacji nowego roku szkolnego 2015/2016 w/g poniższego harmonogramu.
Serdecznie zapraszamy!


Inauguracja roku szkolnego 2015/2016
"Nim się spostrzegłeś – rok upłynął.
I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach – zasób nowej wiedzy."
                                        Jan Brzechwa

          1 września bieżącego roku odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 9.00 na placu przed budynkiem szkoły, uroczysta Msza Święta, w której oprócz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście.
Po mszy świętej miała miejsce część oficjalna uroczystości.
Dyrektor Zespołu Szkół Pan Marek Parafiniuk serdecznie powitał zebranych. W swoim przemówieniu życzył uczniom wielu sukcesów i dobrych ocen, rodzicom pociechy z dzieci, a nauczycielom wytrwałości i cierpliwości.
Nie zabrakło informacji skierowanej do wszystkich uczniów dotyczącej zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
Rozpoczęcie nauki to przeżycie zwłaszcza dla najmłodszych uczniów. To właśnie oni w obecności wszystkich zebranych złożyli uroczyste Ślubowanie.
Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.
Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji. Ciekawe co przyniesie ten nowy rok szkolny ?
Rozkład jazdy autousu szkonego w roku szkolnym 2015/2016
          
Kursy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2015/2016:

Godz.7.10 Bramki
Godz. 7.20 Faszczyce
Godz. 11.15 Bramki
Godz. 11.25 Faszczyce
Powrót spod szkoły
Godz. 13.25
Godz. 17.25
XI Rajd Rowerowy i Pieszy "Szlakami Puszczy Kampinoskiej"


          Dnia 26 sierpnia 2015 roku grupa uczniów (Martyna Łagowska, Paulina Ogonowska, Katarzyna Majewska, Klaudia Gołębiewska, Karolina Osicka, Oksana Stępień) pod opieką pań Anny Ludwin - Właszczuk i Hanny Wasileskiej - Weiss wzorem lat ubiegłych brała udział w XI Rajdzie Rowerowym i Pieszym "Szlakami Puszczy Kampinoskiej".

Tym razem podobnie jakw poprzednich latach blisko 200 osób z niepełnosprawnością wystartowało w rajdzie zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu, placówkę Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas".
Na pikniku integracyjnym w Łubcu spotkali się podopieczni zaprzyjaźnionych ŚDS m.in. z Ostrołęki, Sochaczewa, Makowa Mazowieckiego, Wołomina, Serocka, Pułtuska, Warszawy Bemowa, Mokotowa i Ochoty, Łubca, podopieczni Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Bramek, Sadowej i Czubina.
Nasze uczennice miały specjalną misję ponieważ jako wolontariusze pomagały najlepiej jak potrafiły w pracach organizacyjnych.
Jak zawsze na zakończenie, gospodarz spotkania - dyrektor ŚDS w Łubcu - p. Iwona Zielak zaprosiła wszystkich na pyszny obiad, którym pokrzepili się strudzeni piechurzy, rowerzyści i zaproszeni goście.
W atmosferze mijającego lata ostatnim punktem programu była zabawa taneczna "pod chmurką". Wszyscy bawili się doskonale do późnego popołudnia.
Na podsumowanie dnia, organizatorzy dziękowali wszystkim placówkom, sponsorom za życzliwość, wsparcie i zrozumienie misji Środowiskowego Domu Pomocy w Łubcu. Wszyscy otrzymali bardzo oryginalne podziękowania przygotowane na zajęciach terapeutycznych.
Od lat dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach p. Marek Parafiniuk wraz z nauczycielami i młodzieżą angażują się w organizację tak wspaniałej imprezy.
Po raz kolejny więc od organizatorów rajdu otrzymał piękne słowa podziękowania.
Dziś, XI Rajd jest już za nami, wszyscy czekają na kolejny, my na pewno tam będziemy.
Wyprawka szkolna 2015/2016


          Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach informuje, że wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2015/2016 będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna 2015/2016 ".
Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników są:
1. Uczniowie klasy III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto,
2. Uczniowie pochodzący z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
3. Uczniowie z orzeczeniami.

Wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami (Zaświadczenia /Oświadczenia) oraz imienne faktury ( na dziecko/rodzica) należy złożyć do dnia 9 września 2015 roku w sekretariacie lub sali Nr 17.
Wniosek pobieramy w sekretariacie szkoły lub sali Nr 17

Autobus szkolny w dniu rozpoczęcia nowego roku
          
Kursy autobusu szkolnego w dn. 1.09.20015r.

Godz.8.40 Bramki
Godz. 8.45 Faszczyce Stare
Godz. 8.50 Faszczyce Nowe

Powrót przewidziany jest o godz. 11.15
Strona 1 z 64 1 2 3 4 > >>
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest czwartek 8 PaĽdziernika 2015.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Brygida, Waleria, Marcin
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2015 by Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.