Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 20.10.2021 14:21:10  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Program "Błońskie szkoły kompetencji"
B&N
Karta rowerowa
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Pedagog i Psycholog
Biblioteka
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj

Licznik
Pozostało

do wakacji
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...
Witamy

Oficjalna strona internetowa
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bieniewicach
Nasz adres: ul. Błońska 62
05-870 Błonie
tel. (0-22) 725-30-93
fax. (0-22) 731-90-63
e-mail: sp_bieniewice@poczta.onet.pl

Wygrana w piłce nożnej dziewcząt
          Wdniu dzisiejszym -19 października - odbyły się Gminne zawody w piłkę nożną dziewcząt.
Miło nam poinformować, że nasza reprezentacja zajęła I miejsce nie dając szans pozostałym drużynom.
W najbliższy czwartek 21 października, dziewczęta reprezentować będą naszą gminę w zawodach powiatowych.
Serdecznie gratulujemy, liczymy na powtórzenie sukcesu i już trzymamy kciuki.

Kiermasz książek dla Moniki
          Od kilku lat w naszej szkole Samorząd Uczniowski działa bardzo prężnie i w pełni demokratycznie, a wszystko to dzięki zaangażowanym uczniom i ich opiekunce.
Realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Tym razem zorganizowali zbiórkę książek na "Kiermasz książek dla Moniki".
Zebrane książki przekazane zostały do Szkoły Podstawowej w Bożej Woli. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zasilą zbiórkę pieniędzy na 6-cio miesięczną terapię komórkami macierzystymi aby pokonać raka przez Panią Monikę.
Uczniowie angażując się po raz kolejny w przeprowadzenie akcji charytatywnej udowodnili, że pomoc i wsparcie potrzebujących wpisana jest w ich życie.


XXI pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
          9 października, uczniowie klas IV wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyli w w XXI pielgrzymce Rodziny Szkół na Jasną Górę.
Nie lękajcie się” to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego i tradycyjnie hasło tegorocznej XXI pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Pielgrzymka do Częstochowy była okazją do poznania historii jasnogórskiego sanktuarium, wplecionego w polskie dzieje i literaturę, wyrażenia naszej pamięci, szacunku i uznania dla Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia oraz całego Jego życia i posługi pasterskiej tak ważnej dla naszej Ojczyzny.
Budujące było także spotkanie tysięcy przedstawicieli szkół, kierujących się w wychowaniu zasadami głoszonymi przez największego z Polaków – św. Jana Pawła II.
Mamy nadzieję, że uczestnicy pielgrzymki wrócili usposobieni do tego, aby iść naprzód z nadzieją i dzielić się radością, wrażeniami oraz treściami spotkania we wspólnocie rodziny i rówieśników.Konkurs filmowy "Zoom natury - spotkanie z przyrodą
          Gminny Konkurs Filmowy "Zoom Natury - spotkanie z przyrodą."

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

✅Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
✅Organizatorem Konkursu jest Gmina Błonie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Błoniu.
✅Cele konkursu :
- Promowanie walorów przyrodniczych Polski.
- Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu.
- Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
- Rozwijanie umiejętności nagrywania i montowania filmów.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii,
✅ Na prace konkursowe czekamy w terminie do 21 lutego.
✅Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
- Konkurs ma charakter zamknięty. Skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i młodzieży ze szkół średnich z terenu gminy Błonie.
- Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
- Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu.
✅Uczestnicy Konkursu wykonują 3 minutowy film lub 3 zdjęcia na temat Zoom Natury - spotkanie z przyrodą."
✅Każdy uczeń może zgłosić tylko jedno nagranie filmowe wykonane na potrzeby Konkursu.
✅Zgłoszenie musi zawierać tytuł filmu, płytkę z nagranym filmem, opis imię i nazwisko ucznia, jeżeli w filmie jako ścieżka dźwiękowa zostanie wykorzystany utwór muzyczny należy podać w opisie nazwę utworu, tytuł piosenki i imię i nazwisko autora.
✅Zgoda na wykorzystanie nagranych filmów przez Szkolną Telewizję Internetową Korczak TV.
✅Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
✅Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
✅Zdjęcia na konkurs należy wywołać w wybranym formacje od rozmiaru 15 na 21cm.
Zgłoszone maksymalnie trzy fotografie od jednego uczestnika należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł-zdjęcia.
✅Przesyłając zgłoszenie uczeń akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
✅Płytkę z nagranym filmem lub zdjęcia i zgłoszenie do konkursu przyjmują panie Ewa Podyma i Edyta Kurlej .
✅Na zakończenie Konkursu, Komisja Konkursowa, wyłoni spośród wszystkich uczestników laureatów.
✅Przy ocenie prac Komisja Konkursowa w składzie:
Pani Aldona Cyranowicz - dyrektor szkoły
Pani Ewa Podyma - nauczyciel przyrody
Pani Edyta Kurlej - pedagog terapeuta i opiekun Szkolnej Telewizji Internetowej Korczak TV weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) stopień zaangażowania w realizację filmu lub fotografii ;
b) zgodność z tematyką konkursu;
c) pomysłowość autora/autorów;
d) oryginalność i kreację;
e) ciekawy sposób ujęcia tematu.
✅Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany po zapoznaniu się z pracami uczestników.


Witraż "Szopka bożonarodzeniowa
          Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych (gmina Babice, woj. Mazowieckie) zaprasza do twórczej interpretacji tematu w ramach XVI Międzyszkolnego konkursu plastycznego 2021 r.
Cele konkursu:
✅ Zainteresowanie młodzieży sztuką,
✅Inspiracja wyobraźni twórczej młodzieży,
✅Aktywizacja środowiska szkolnego wokół tematu i formy (w roku 2020 konkurs nie odbył się z powodu pandemii, w tym roku konkurs będzie realizowany bez względu na zaostrzenie restrykcji związanych z pandemią),
✅Czerpanie z dziedzictwa kulturowego,
✅ Stworzenie możliwości rozwoju talentu,
✅Prezentacja twórczej działalności młodzieży,
✅ Promocja indywidualnych zdolności uczniów,
✅Współpraca między różnymi placówkami oświatowymi.
Regulamin konkursu:
✅ Konkurs jest adresowany do dzieci:
I kategoria - Dzieci z IV - VI klasy szkoły podstawowej
Technika – witraż papierowy,
II kategoria - Dzieci z VII, VIII klasy
Technika – witraż papierowy,
✅Zachęcamy do twórczej interpretacji tematu. Format prac wyłącznie
A-3, (prace innego formatu nie będą brane pod uwagę),
✅ Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem (Szopka), ciekawe opracowanie tematu, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja), estetyka wykonania, wykonanie witrażu z papieru (karton, bibuła itp.), praca musi posiadać charakter witrażu (elementy imitujące szybki powinny być półprzezroczyste).
✅Termin składania prac do 17 listopada 2021 r.
✅ Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły będącej organizatorem konkursu wraz z listą uczestników. Należy również podać nazwę, adres, telefon, fax lub mail szkoły (placówki),
✅ Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych),
✅ Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa lub wiek, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora) pod kierunkiem, którego praca była wykonana oraz nazwę szkoły (placówki),
✅ Należy do pracy dołączyć załącznik 1 podpisany przez rodziców (zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz wykorzystywanie wizerunku oraz dorobku uczestnika,
✅ Wernisaż (rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów) odbędzie się 26 listopada (piątek) 2021 roku o godzinie 15:00 (w przypadku zmiany terminu placówki zostaną poinformowane),
✅ Laureaci konkursu i instruktorzy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu,
✅ Nauczyciele (instruktorzy) laureatów konkursu otrzymują dyplom za udział ich podopiecznych w międzyszkolnym konkursie plastycznym,
✅ Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu,
✅ Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów,
✅ Prace konkursowe należy odebrać do 1 czerwca 2022 roku.
Prace należy złożyć w szkole do dnia 10 listopada do p. Hanny Wasilewskiej-Weiss.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
”Noc Bibliotek"
          Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji.

W tym roku VII już edycja Nocy Bibliotek odbyła się w naszej Bibliotece Publicznej w Błoniu we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką - Filią w Błoniu, 8 października 2021 pod tegorocznym hasłem „Czytanie wzmacnia”.
Wzięła w niej udział klasa 4b pod opieką swojej wychowawczyni Lidii Nowakowskiej i był to niezapomniany czas. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17:00 od gry terenowej poprowadzonej przez harcerzy w Parku Bajka, następnie, już w bibliotece odbyły się warsztaty komiksowe poprowadzone przez autorkę komiksów dla dzieci panią Agatę Matraś.
Po zjedzeniu pysznej pizzy rozpoczął się escape room. Dzieci, wg wskazówek ukrytych w bibliotece musiały odnaleźć skrzynię ze skarbem. Wieczór zakończył się projekcją filmu „Operacja człowiek w czerni”. Był to niezapomniany czas, za który dziękujemy Paniom bibliotekarkom i na pewno widzimy się znów w przyszłym roku.


Wspomnienia z "Euroweek"
          Wyjechaliśmy wcześnie rano w stronę Wrocławia 44 osobową grupą, której opiekunkami były p. Magdalena Radziszewska, p. Ewa Stolarczyk i p. Hanna Wasilewska-Weiss.
Wrocław powitał nas piękną, słoneczną pogodą. Tutaj obejrzeliśmy Panoramę Racławicką i zwiedzieliśmy piękną Starówkę, szukając krasnali. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Aleksandra Fredry.
Do Kotliny Kłodzkiej i Ośrodka "Wiktoria" w malowniczo położonej Różance dotarliśmy na kolację w godzinach wieczornych.
Na miejscu, każdego dnia uczniowie uczestniczyli w interaktywnych warsztatach, debatach, dyskusjach, zabawach integracyjnych i grach symulacyjnych, prowadzonych przez wolontariuszy z Włoch, z Hiszpanii, z Kirgistanu i Polinezji Francuskiej (Taiti).
Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
Już pierwszego dnia uczniowie chętnie prezentowali wyniki pracy w grupach, posługując się językiem angielskim na forum.
Codziennie młodzież miała okazję poznać kulturę krajów, z których przybyli wolontariusze. Nico, Lucia, Laura i Nasiat przygotowali dla uczniów piękne, zabawne i bardzo interesujące prezentacje multimedialne o swojej ojczyźnie.
W środę wieczorem mieliśmy okazję bawić się podczas dyskoteki, w trakcie której uczniowie wraz z nauczycielami mistrzowsko zatańczyli belgijkę, makarenę i kaczuszki.
W piątek pan Waldek – nasz kierowca i przewodnik turystyczny zabrał nas na cudowną wycieczkę. Znowu dopisało nam szczęście i Polanica Zdrój przywitała nas promieniami słońca.
Spacerowaliśmy po pięknym parku zdrojowym, podziwiając dywany kwiatowe, krzewy i drzewostan parkowy. Odwiedziliśmy też pijalnię wód, gdzie degustowaliśmy wody lecznicze.
W pobliżu kurortu narciarskiego Zieleniec, podziwialiśmy okolicę z tarasu widokowego. Znów zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie na tle pasma Gór Sowich i Stołowych.
W Kudowie Zdrój zwiedziliśmy Kaplicę Czaszek i kupiliśmy pamiątki.
W ciągu kilku dni ze zdziwieniem obserwowaliśmy, że nieśmiali młodzi ludzie nabywają pewności siebie w komunikowaniu się w obcym języku. Cieszył nas fakt, że zawiązały się nowe przyjaźnie, a atmosfera otwartości i wzajemnej życzliwości pozostanie miłym wspomnieniem.
Każdy uczeń zabrał ze sobą do domu Certyfikat specjalistycznego obozu szkoleniowego „Euroweek”.

Zawody powiatowe
          W dniu 4 października br. na Stadionie Miejskim w Błoniu w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe (etap powiatowy). 🏆
Reprezentacje naszej szkoły doskonale się spisały zdobywając dwa złote medale (broniąc tytuły mistrzów powiatu sprzed roku) i jeden medal brązowy.
W kategorii "dziewcząt dzieci" złoto zdobyły:
1. Paulina Borys
2. Helena Radziszewska
3. Julia Wolska
4. Maja Wachowiak
5. Maria Krzycka
6. Joanna Krzycka
W kategorii "chłopców dzieci" również złoto zdobyli:
1. Tomasz Pietrzak
2. Borys Gajek
3. Borys Sadowski
4. Filip Słomiany
5. Antek Kupść
6. Jakub Stasiewicz
W kategorii "chłopców młodzież" brązowy medal zdobyli:
1. Szymon Hrehoruk
2. Filip Tarnowski
3. Maciek Osiński
4. Marcin Rupieta
5. Maks Szustkowski
6. Łukasz Bartko
Na 5 miejscu uplasowały się dziewczęta z kategorii "młodzież" w składzie:
1. Miriam Wachowiak
2. Iga Sadowska
3. Julia Gwiazda
4. Wiktoria Szolc
5. Hanna Warmuz
6. Anna Pokrasniewicz
Oficjalne wyniki:
kat: Dzieci dziewczęta
1. SP Bieniewice
2. SP Leszno
3. SP 3 Łomianki
4. SP 1 Ożarów Mazowiecki
5. SP Zielonki
6. SP Płochocin
7. SP Kampinos
kat. Dzieci chłopcy
1. SP Bieniewice
2. SP Leszno
3. SP 3 Łomianki
4. SP 1 Ożarów Mazowiecki
5. SP Zielonki
6. SP 2 Błonie
7. SP Kampinos
8. SP Płochocin
kat. Młodzież dziewczęta
1. SP 1 Ożarów Mazowiecki
2. SP 3 Łomianki
3. SP Zielonki
4. SP Leszno
5. SP Bieniewice
6. SP 2 Błonie
7. SP Płochocin
kat. Młodzież chłopcy
1. SP 1 Ożarów Mazowiecki
2. SP Leszno
3. SP Bieniewice
4. SP Płochocin
5. SP 3 Łomianki
6. SP 2 Błonie
7. SP Zielonki
8. SP Kampinos
Gratulujemy i życzymy powodzenia👏

Konkurs Powiatowej Straży Pożarnej w PWZ
          Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, że Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie jest organizatorem konkursu promującego profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych „CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.
Konkurs jest dwuetapowy (pierwszym etapem jest szczebel powiatowy, drugim finałowym natomiast szczebel wojewódzki). Ponadto konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: film, oraz praca plastyczna.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 listopada 2021 r. na adres komendy.
Przekazujemy link do zakładki na stronie internetowej komendy zawierający regulamin i wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu: (kliknij)

Kontakt w sprawie konkursu - Katarzyna Włodarczyk tel. (22) 72 – 55 – 293.


Klasy szóste poznają Kraków i okolice
          Są w Polsce takie miejsca, które każdy Polak przynajmniej raz w życiu powinien odwiedzić, by móc poznać prawdziwie dziedzictwo własnego kraju. To właśnie między innymi Wieliczka i Kraków – miasto królów, historyczne serce Polski, ostoja kultury i sztuki.
Uczniowie klas VIa i VIb, w dniach 29 września - 1 października 2021 roku odbyli wspólną wycieczkę, podczas której zwiedzali zabytki Krakowa, przeszli podziemną trasę Kopalni Soli w Wieliczce oraz spędzali miło czas w Rodzinnym Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze.
Pierwszy dzień wycieczki dostarczył nam wielu wrażeń podczas wędrówki trasą turystyczną w kopalni w Wieliczce. Aby dotrzeć do zjawiskowej kopalni, musieliśmy pokonać blisko 400 schodów, jednak dla takich widoków warto było. Poznaliśmy historię zabytkowej kopalni, której początki sięgają czasów średniowiecza, dowiedzieliśmy się o tradycjach i obyczajach wielickich górników, podziwialiśmy prawdziwe cuda wykonane w soli: m.in. wspaniałe kaplice zdobione solnymi rzeźbami i płaskorzeźbami, żyrandole, urokliwe podziemne jeziora, stare wyrobiska o oryginalnej drewnianej zabudowie, dawne narzędzia górnicze oraz zachowane ślady prac w dawnej kopalni. Najbardziej zachwycił nas wystrój wydrążonej w XIX wieku kaplicy św. Kingi.
Usatysfakcjonowani i pełni wrażeń pojechaliśmy do hotelu „Barka” w Kalwarii Zebrzydowskiej, aby wypocząć i zebrać siły na kolejny dzień czekających nas atrakcji.
W drugim dniu udaliśmy się do długo wyczekiwanego przez nas parku rozrywki „Energylandia”, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Przechodząc przez bramki wejściowe znaleźliśmy się jakby w innym wymiarze, gdzie unosił się bajkowy klimat. Tam czekało na nas mnóstwo atrakcji, karuzel, kolejek górskich. Wszyscy spędziliśmy tam cały dzień i byliśmy przeszczęśliwi. Zdążyliśmy wybawić się na atrakcjach najbardziej ekstremalnych (takich jak np. „Mayan”, „Zadra”, „Formuła”, Mega Roller Coaster „Hyperion”).
Ostatniego dnia zwiedzaliśmy Kraków, który przywitał nas serdecznie mnogością zabytków, niezwykłym klimatem. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zwiedzania Wawelu, dawnej siedziby polskich królów. Tam zobaczyliśmy słynną wawelską Katedrę i znajdujące się w niej groby królewskie, miejsca gdzie sztuka, architektura i historia krzyżują się ze sobą na każdym kroku. Widzieliśmy również najsłynniejszy dzwon w Polsce - mowa oczywiście o dzwonie Zygmunta. Tuż nieopodal wzgórza wawelskiego natrafiliśmy na Smoczą Jamę, domostwo smoka uprzykrzającego życie mieszkańcom Krakowa.
Rynek Główny, czyli mocno bijące serce dawnej stolicy Polski, zaprezentował nam perłę renesansu polskiego – Sukiennice, w których mieszczą się liczne kramy z różnorodnymi pamiątkami, dziełami rzemiosła artystycznego i biżuterią. Odwiedziliśmy kościół Mariacki, wewnątrz którego znajduje się XV- wieczny drewniany ołtarz wykonany przez słynnego rzeźbiarza Wita Stwosza a z północnej wieży kościoła grany jest codziennie słynny hejnał. W Krakowie odnaleźliśmy także okazały pomnik Adama Mickiewicza, gotycką wieżę Ratuszową mającą 70 m, przepiękne krakowskie kamienice i słynne „Okno Papieskie”.
Wszyscy żałowaliśmy, że czas tak szybko upływał bo oznaczało to, że wycieczka dobiega końca. Cała wyprawa była bardzo udana, dla niektórych z nas była to niewątpliwie przygoda życia, która była przepełniona niezapomnianymi wrażeniami.
Uwaga! - konkurs plastyczny
          Drodzy Uczniowie!

Firma Pentel Polska organizuje konkurs plastyczny, który jest skierowany dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.
TEMATYKA PRACY JEST DOWOLNA!
Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne wykonane odręcznie na papierze.
Maksymalne wymiary to 54 x 38 cm.
Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim.
Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem.
Nie będą przyjmowane fotografie, kserokopie, wydruki i prace trójwymiarowe na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki typu: kulki papierowe, makaron, łańcuszek itp.
Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (artykuły plastyczne/piśmienne marki Pentel).
Wybrane prace będą prezentowane na wystawach w Tokio, Osace i innych miastach japońskich!
Przynosimy prace do 15 października do Pani Magdaleny Mateli (sala 28).

Do pracy dołączamy oświadczenie rodzica:
(kliknij)

Więcej informacji na stronie (kliknij)
Strona 1 z 137 1 2 3 4 > >>
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.