Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Cyfrowa szkoła | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 26.11.2020 11:29:11  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szkoła
Program "Aktywna tablica"
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szkoły
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Pedagog i Psycholog
Biblioteka
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj
Licznik
Pozostało

do wakacji
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...
Konkurs filmowy
          ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE FILMOWYM
"Przyroda okiem kamery 2020"

Cele konkursu :
-Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.
- Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
- Rozwijanie umiejętności nagrywania i montowania filmów.

Na prace konkursowe czekamy w terminie do 30 listopada.
Uczniowie klas III-VIII szkoły podstawowej i młodzież szkół średnich we współpracy z nauczycielami lub rodzicami przygotowują pracę w kategorii film.
- dowolną techniką, również z wykorzystaniem np. telefonów komórkowych i tabletów.
Czas trwania filmu nie powinien przekroczyć 3 minut.
Powodzenia.


Regulamin konkursu (kliknij)


Pierwsze wyjazdy na basen już za nami...
          Nauka pływania to nie tylko bardzo ważna i praktyczna umiejętność. Świetnie wpływa również na rozwój fizyczny dziecka, wzmacnia mięśnie i odciąża kręgosłup. Zajęcia w basenie wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości.
W tym roku szkolnym uczniowie klas II - V wyjeżdżać będą na nowo otwarty piękny basen w Błoniu.
We wtorek szlak pływacki przetarli uczniowie klas II i III, a w środę na basen pojechali uczniowie klas IV i V. Wszyscy bawili się świetnie a po zajęciach stwierdzili, że pływanie to jednak przede wszystkim doskonała zabawa, którą mogą wykonywać w grupie ze swoimi rówieśnikami. Żałowali tylko jednego - że zajęcia tak szybko upłynęły i trzeba było wracać na lekcje do szkoły.
Zajęcia na basenie będą dla wielu z nich ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Wyjazdy na basen
          Informujemy, że w tym tygodniu rozpoczynamy wyjazdy na basen dla uczniów klas II - III i IV - V.
We wtorki wyjeżdżają uczniowie klas II i III według harmonogramu:
KLasy II - zbiórka godz.7.45 (wyjazd godz.8.00)
Klasy III - zbiórka godz.8.15 (wyjazd godz.8.30)
W środy wyjeżdżają uczniowie klas IV - V według harmonogramu:
Klasy IV - zbiórka godz. 7.45 (wyjazd godz.8.00)
Klasy V - zbiórka godz. 8.15 (wyjazd godz.8.30)

Na basen dzieci zabierają:
strój kąpielowy,
klapki,
ręcznik,
czepek,
worek na buty.

Jeżeli dotychczas nie została złożona deklaracja - zgoda rodziców na wyjazd dziecka prosimy o złożenie jej w sekretariacie lub u wychowawcy .
Zebrania z rodzicami
ZEBRANIA Z RODZICAMI

9,10 września 2020 r. (środa, czwartek) odbędą się
zebrania z rodzicami poświęcone organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021,
w/g poniższego harmonogramu.
Serdecznie zapraszamy!


KLASY I - III


KLASY IV - VIII


81 rocznica wybuchu II wojny światowej
          1 września w całym kraju obchodziliśmy 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To najtragiczniejsza w skutkach wojna, jaką poznał świat.
Rokrocznie 1 września wspomina się ofiary II wojny światowej. Oddaje się cześć tym Polakom, którzy stawiali się najeźdźcom. W największych miastach organizowane są obchody ku ich czci.
Podczas organizowanych z tej okazji uroczystości czcimy pamięć i składamy hołd wszystkim tym, którzy w tej największej z wojen oddali życie w walce o wolną Polskę.
Jak co roku delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach organizowanych na cmentarzu parafialnym przy Kościele Świętej Trójcy w Błoniu.
W programie uroczystości miały miejsce: Msza święta z okolicznościową homilią, przemówienie Burmistrza Błonia p. Zenona Reszki, apel poległych i salwa honorowa oraz składanie kwiatów przed Pomnikiem Poległych za Wolność Ojczyzny.
Procedury bezpieczeństwa
          Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach zawierające:
1. Obowiązki dyrektora szkoły,
2. Obowiązki pracowników,
3. Obowiązki rodziców.
4. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym,
5. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby COVID - 19,
6. Postanowienia końcowe,
7. Załączniki:
a) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
b) Regulamin organizacji przerw śródlekcyjnych w Szkole Podstawowej w Bieniewicach w roku szkolnym 2020/21
c) Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i wyjść na boisko w czasie trwania pandemii COVID - 19
d) Regulamin przebywania w pracowni informatycznej i korzystania z komputerów w czasie trwania pandemii COVID - 19
e) Regulamin Świetlicy szkolnej
f) Regulamin funkcjonowania Biblioteki Szkolnej.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872).

Procedury bezpieczeństwa (kliknij)

Inauguracja roku szkolnego 2020/21
          Początek roku szkolnego 2020 - to ważna data w kalendarzu każdego ucznia, zwłaszcza, ze ostatni semestr uczniowie spędzili w domu z powodu nauczania zdalnego.
W 2020 r. wakacje przybrały wyjątkowy charakter. Opóźnione terminy egzaminów oraz odbierania wyników spowodowały, że niektórzy zastanawiali się, czy nowy rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie pierwszego września.
Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie miały jednak wpływu na termin rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21. Pierwszy dzień rozpoczął się tradycyjnie 1 września tylko w nieco innej formie. Podobnie jak podczas zakończenia roku szkolnego uczniowie spotkali się w wyznaczonych klasach ze swoimi wychowawcami, którzy przekazali im najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w szkole w bieżącym roku szkolnym. Nowy rok szkolny będzie odbywał się w szczególnym reżimie sanitarnym. MEN przygotowało wytyczne dla dyrektorów placówek, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom.
Regularną naukę uczniowie rozpoczną dopiero w środę 2 września. Oznaczało to, że 1 września, uczniowie mogli się jeszcze cieszyć z ostatnich chwil letnich wakacji.
Dzień rozpoczęcia roku szkolnego najbardziej przeżywają pierwszoklasiści i ich rodzice. Każda z klas o wyznaczonej godzinie wraz z wychowawczyniami ( Pani Katarzyna Mielcarz - klasa Ia, Pani Małgorzata Krzyżak - klasa Ib i Pani Magdalena Matela - klasa Ic) zebrała się w sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w tak ważnej uroczystości. Przybyli również zaproszeni Goście - Dyrektor szkoły - Pan Marek Parafiniuk, Wicedyrektor szkoły Pani Mariola Wysińska, Burmistrz Błonia Pan Zenon Reszka oraz Rodzice.
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować szkołę a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Marek Parafiniuk dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej” i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach.
Dowodem były wręczone dzieciom przez Wicedyrektora szkoły Panią Mariolę Wysińską symbolicznych tarcz szkolnych.
Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, podczas których życzono najmłodszym ciekawości świata, satysfakcji ze zdobywania wiedzy oraz radości z każdego dnia.
Dzisiejszy dzień był wyjątkowy zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców, którzy nie kryjąc wzruszenia, z dumą podziwiali swoje pociechy. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy pasji i chęci poznawania tego co nowe i nieznane, bo „nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć, świadczy o naszej mądrości” (Władysław Grzeszczyk).
Naszym najmłodszym kolegom i koleżankom życzymy wielu wspaniałych chwil w murach naszej szkoły. Powodzenia!


Autobus szkolny w roku szkolnym 2020/21
          I nformujemy, że w bieżącym roku szkolnym, autobus szkolny kursował będzie według następującego rozkładu jazdy:
godz. 7.00 - Bramki (dowóz do szkoły)
godz. 7.10 - Faszczyce (dowóz do szkoły)
godz. 13.40 - wyjazd sprzed szkoły (powrót do domu)
godz. 15.40 - wyjazd sprzed szkoły (powrót do domu).
Przypominamy! - przed wejściem do autobusu szkolnego wszyscy Uczniowie zobowiązani są do założenia maseczek.
Rozkład jazdy autobusu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego
          1 września (wtorek) w dniu rozpoczęcia roku szkolnego autobus szkolny kursuje:
godz. 7.20 - Bramki
godz. 7.30 - Faszczyce
godz. 10.15 - wyjazd sprzed szkoły (powrót do domu).
Przed wejściem do autobusu szkolnego wszyscy Uczniowie zobowiązani są do założenia maseczek.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
          Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek, 1 września 2020 roku.
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało zdecydowanie inny charakter niż dotychczas. Spotkania uczniów z wychowawcami odbywać się będą w poszczególnych salach lekcyjnych według ustalonego harmonogramu. Do szkoły wyznaczonym wejściem wchodzą tylko uczniowie (rodzice pozostają na zewnątrz budynku). Przed wejściem do budynku szkolnego wszyscy Uczniowie zobowiązani są do założenia maseczek.
Po wejściu na teren szkoły kierują się bezpośrednio do wyznaczonej sali i zajmują miejsca.
Spotkanie każdej grupy trwa 25 minut.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
Zmiana dotycząca spotkania rodziców klas I

"Podróż w cudowny świat nauki" - to motto przewodnie pierwszoklasistów, którzy od września w tę podróż wyruszą.
          
DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
ORGANIZACYJNE SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI I DZIEĆMI KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ ODBĘDZIE SIĘ TYLKO DNIA 27 SIERPNIA 2020 R. O GODZ. 17:00 W SALI GIMNASTYCZNEJ.
ZE WZGLĘDU NA OBOSTRZENIA EPIDEMIOLOGICZNE PROSIMY ABY DZIECKO UCZESTNICZYŁO W SPOTKANIU POD OPIEKĄ TYLKO JEDNEGO OPIEKUNA. WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄ MASECZKI/PRZYŁBICE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Strona 3 z 127 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest czwartek 26 Listopada 2020.
Imieniny obchodzą: Delfina, Sylwester, Konrad, Leonard, Leon, Lesawa
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.