Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II w Bieniewicach
  Strona G堯wna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szko造 | Cyfrowa szko豉 | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 21.01.2018 09:53:57  
Nawigacja
Strona G堯wna
O szkole...
Misja szko造
Dokumenty szkolne
Historia szko造
Rekrutacja do szko造
Rada Pedagogiczna
Patron szko造
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szko豉
Akademia Przysz這軼i
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szko造
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozk豉d dzwonk闚
Podr璚zniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorz康 Uczniowski
Rada Rodzic闚
Konkursy

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
安ietlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Reedukator
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artyku造
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Wycieczka do Centrum...
Wykaz dy髒ur籀w

Wykaz dy髒ur籀w nauczycieli w grudniu


Zgodnie z nowym Statutem Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Bieniewicach informujemy o planowanych w grudniu dy髒urach nauczycieli.
Zainteresowanych rodzic籀w zapraszamy na spotkania.

Pobierz

Zbi籀rka maskotek
          Wszystkie dzieci uwielbiaj przytula si do milutkich, rozkosznych pluszak籀w, uwielbiaj dostawa prezenty, dlatego te髒 uczniowie klas VII postanowili sprawi rado dzieciom przebywajcych szpitalach. Na przeomie listopada i grudnia wanie dla nich zorganizowali w naszej szkole zbi籀rk maskotek.
Udao im si zebra sporo kolorowych, milutkich pluszak籀w. Wszyscy mamy gbok nadziej, 髒e spodobay si one dzieciom i sprawiy im rado tak jak si籀dmoklasistom zbieranie maskotek, a przede wszystkim przekazanie.
Uczymy si dzieli z innymi, wiemy, 髒e s ludzie bardziej potrzebujcy od nas, tote髒 ju髒 od lat nasza szkoa bardzo chtnie wspiera osoby w potrzebie, uczestniczy w akcjach charytatywnych. Za ka髒dym razem skania nas to do rozmowy na temat wartoci w 髒yciu czowieka, skania do refleksji, przemyle, wycignicia pewnych istotnych wniosk籀w. To dla uczni籀w doskonaa lekcja wychowawcza. Nie przechodzimy obojtnie obok ludzkiej krzywdy, cierpienia. Wiemy, 髒e nie tylko branie, ale dawanie i obdarowywanie sprawia ogromn rado!

witeczna zbi籀rka 髒ywnoci
          Tegoroczna witeczna Zbi籀rka 驍ywnoci rozpocza si w pitek 1 grudnia i potrwa do niedzieli 3 grudnia.
Celem zbi籀rki jest zebranie produkt籀w dugoterminowych: mki, konserw, cukru, oleju, sodyczy itp. Produkty zebrane podczas zbi籀rki trafi do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, os籀b samotnie wychowujcych dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych.
W naszej szkole byo i jest du髒e zainteresowanie wolontariatem, kt籀ry uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego czowieka.
Okres nauki w szkole jest najwaciwszy dla kreowania postaw altruistycznych.
W tegoroczn zbi籀rk 髒ywnoci, kolejny raz wczya si liczna grupa modzie髒y gimnazjalnej, kt籀ra w ramach wolontariatu pomagaa w hipermarketach na terenie miasta Bonie i Leszno.
Nasi wolontariusze przy specjalnie oznakowanych koszach informowali klient籀w o idei akcji, zachcali do kupienia choby jednego produktu, rozdawali ulotki, odbierali dary i dzikowali darczycom.
Przez 2 dni (pitek, sobota) naszym uczniom udao si zebra 2 tony 734 kg 髒ywnoci.
Pozyskane produkty 髒ywnociowe trafi do najbardziej potrzebujcych - do tych, kt籀rym bez wsparcia szczeg籀lnie ci髒ko przetrwa okres witeczny.

Nasza uczennica w Kadrze Polski
          Wikszo z nas syszao o UKS "Beta" BONIE. Klub prowadzi grupy siatkarskie 髒eskie g籀wnie mini siatk籀wk.
Kilka uczennic z naszej szkoy trenowao, bd驕 trenuje w "Becie" t pikn dyscyplin sportow.
Podopieczne trenera Krzysztofa Trochimiaka, w okrelonych kategoriach wiekowych odnosz spektakularne sukcesy dru髒ynowe jak i indywidualne.
Wysoki poziom sportowy zawodniczek zosta zauwa髒ony przez trener籀w KADR Mazowsza i Polski.
Po raz pierwszy w historii klubu jego wychowanka zostaa powoana do KADRY POLSKI. Nas szczeg籀lnie cieszy ten fakt, poniewa髒 t wychowank jest uczennica naszej szkoy MAJA DIOP rozgrywajca w dru髒ynie.
Ju髒 jako reprezentantka kadry narodowej uczestniczya w zgrupowaniach z najlepszymi zawodniczkami w Polsce.
Jest to dla nas pow籀d do dumy. Naszej "kadrowiczce" serdecznie gratulujemy i 髒yczymy kolejnych sukces籀w. Z pewnoci bdziemy kibicowa nie tylko Mai, ale tak髒e siatkarskiej kadrze modziczek.

Pizza w klasie IIIB
          Klasa III B zdobya drugie miejsce za swoje zaanga髒owanie w przygotowaniu szkolnego wydarzenia, jakim by Wiecz籀r Polskiej Pieni Patriotycznej. Uczniowie odebrali voucher na pizz i dokonali zam籀wienia. Jak wida po minach, bya to bardzo smaczna nagroda. Trzecioklasici pozdrawiaj i m籀wi, 髒e warto byo! Zar籀wno ze wzgldu na sam wiecz籀r pieni, jak te髒 i pizz.13.Malowanie bombek
          Tak, tak... to ju髒 XIII edycja malowania bombek w Bieniewicach. Organizatorzy jak zawsze bardzo serdecznie zapraszaj wszystkich do udziau w tym wydarzeniu.
W sobot 9 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 w sali gimnastycznej Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Bieniewicach czekamy.

Przeczytaj - Zapamitaj - Przyjd驕
Akcja "Flamaster"
          Wiele rodzin, dzieci w polskich szkoach za nasz wschodni granic, znajduje si w trudnej sytuacji materialnej. Od wielu lat w Polsce zbierane s artykuy szkolne dla naszych rodak籀w mieszkajcych na tych terenach. Po raz kolejny postanowilimy im przyj z pomoc organizujc zbi籀rk przybor籀w szkolnych podczas akcji "Flamaster".
Celem tej akcji jest pomoc dla Polak籀w mieszkajcych na Litwie. R籀髒nego rodzaju przybory szkolne zebrane przez Samorzd Uczniowski przekazane zostan najbardziej potrzebujcym.
Umo髒liwi one lepszy start edukacji najmodszym, a nam - Polakom mieszkajcym w Polsce - przypominaj o pamici o tych, kt籀rzy mieszkaj poza granicami Polski, a warunk籀w do nauki nie maj tak komfortowych jak my. Bd dowodem na to, 髒e potrafimy pomaga, bo szczcie jest prawdziwe, tylko wtedy kiedy je dzielimy z innymi.
Serdecznie dzikujemy wszystkim klasom, kt籀re wczyy si do akcji.

Dyskoteka andrzejkowa
          Pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka ju髒 za nami. W czwartek 30 listopada odbya si dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez Samorzd Uczniowski.Tego dnia w godz. 16.30 - 20.00 ponad 100 uczni籀w z klas IV i VII i II-III gimnazjum taczyo w rytm muzyki puszczanej przez DJ Jaguara.
Podczas zabawy przeprowadzonych byo wiele konkurs籀w a zwycizcy zostali obdarowani nagrodami zakupionymi przez Samorzd Uczniowski.
Wyoniono te髒 zwycizc籀w wczeniej ogoszonego konkursu na najciekawszy str籀j na t okazj. Gratulujemy pomysowoci w przygotowaniu swoich stroj籀w jak r籀wnie髒 efektownego zaprezentowania si podczas szkolnej imprezy. Wszystkim uczestnikom zabawy nie zabrako dobrego humoru a to podstawa dobrej zabawy!
Wszyscy zdrowi, wszyscy cali
w gimnastycznej tacowali.
Tac籀w jeszcze to nie koniec色
jak donosi szkolny goniec,
在o w przyszoci niedalekiej
zn籀w zrobimy dyskotek!
A wic do zobaczenia !

Z wizyt u k籀la
          29 listopada klasy III a i III b wybray si z wizyt do kr籀la Jana III Sobieskiego do Wilanowa.
Uczniowie wzili udzia w lekcji muzealnej, kt籀rej celem byo poznanie zwyczaj籀w kr籀lewskich i szlacheckich w okresie panowania Jana III Sobieskiego. Mogli obejrze a nawet przymierzy 髒upan, kontusz i pas kontuszowy czyli str籀j polskiego szlachcica. Dowiedzieli si tak髒e, 髒e za spraw kr籀lowej Marysieki do Polski ju髒 w XVII wieku przenikay trendy mody francuskiej.
Znacznie bardziej jednak dzieciom podobay si polskie stroje szlacheckie. Podziwiay malowida w kr籀lewskich sypialniach i antykamerach, a przewodnik uczy ich odczytywa ukryt w nich symbolik i fakty z 髒ycia rodziny kr籀lewskiej. Paac w Wilanowie zrobi na nich ogromne wra髒enie, a lekcja bya bardzo ciekawa! Pan przewodnik zanim si z po髒egna powiedzia, 髒e dawno w Paacu nie byo tak grzecznej i aktywnej grupy jak nasza!

Andrzejkowe wr籀髒by u najmodszych
          Wedug dawnych wierze noc witego Andrzeja miaa magiczn moc, pozwalajc zerkn w przyszo. Dzisiaj Andrzejki s wspania okazj do dobrej zabawy, a jednoczenie 驕r籀dem szacunku dla tradycji i obrzd籀w ludowych. Z tej okazji 30 listopada Samorzd Uczniowski przygotowa modszym kolegom niespodziank i zorganizowa wr籀髒by andrzejkowe. Ka髒dy m籀g sobie powr籀髒y: kim bdzie w przyszoci, kto skradnie jego serce. Zabawie towarzyszy wesoy nastr籀j. Wszyscy byli podekscytowani i ciekawi, co przepowiedz im wr籀髒ki. Pierwszoklasici byli bardzo zaskoczeni bo po raz pierwszy uczestniczyli w naszym szkolnym wr籀髒eniu.Inormacja o zebraniu

UWAGA


W dniu 7 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 18.00 w sali gimnastycznej odbdzie si zebranie
dla rodzic籀w dzieci zapisanych na ob籀z narciarski w Bukowinie Tatrzaskiej
w terminach: 04-12.01.2018 r. i 04-11.03.2018 r.


Strona 3 z 89 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest niedziela 21 Stycznia 2018.
Imieniny obchodz: Agnieszka, Jaros豉w, Nora
Zaloguj si do e-dziennika
Jeste鄉y na Facebooku
U篡tkownik闚 Online
Go軼i Online: 1
Brak U篡tkownik闚 Online

Zarejestrowanch Uzytkownik闚: 2
Nieaktywowany U篡tkownik: 0
Najnowszy U篡tkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2017 by Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.